Lov och arbetstider läsåret 2021–2022

Skolornas lov och arbetstider under läsåret 2021–2022

I de svenskspråkiga förskolorna, grundskolorna och gymnasierna börjar läsåret 2021–2022 måndagen den 16.8.2021. I de finskspråkiga skolorna börjar läsåret onsdagen den 11.8. I de svenskspråkiga skolorna är höstlovet två dagar långt och i de finska skolorna fem dagar långt.

Lov och arbetstider läsåret 2021–2022

Svenska grundskolor och gymnasier

Höstterminen 16.8.2021 (mån) - 22.12.2021 (ons)
Höstlovet 21.10.2021 (tor) - 22.10.2021 (fre)
Jullovet 23.12.2021 (tor) - 7.1.2022 (fre)
Vårterminen 10.1.2022 (mån) - 4.6.2022 (lör)
Sportlovet 21.2.2022 (mån) - 25.2.2022 (fre)

Förskoleundervisningens verksamhetstider följer skolornas verksamhetstider, med undantag för att förskoleundervisningens vårtermin slutar en dag tidigare, fredag 3.6.2022.

Finska grundskolor och gymnasier

Höstterminen 11.8.2021 (ons) - 22.12.2021 (ons)
Höstlovet 18.10.2021 (ma) - 22.10.2021 (fre)
Jullovet 23.12.2021 (tor) - 7.1.2022 (fre)
Vårterminen 10.1.2022 (mån) - 4.6.2022 (lör)
Sportlovet 21.2.2022 (mån) - 25.2.2022 (fre)

Det finska vuxengymnasiet

Höstterminen 30.8.2021 (mån) - 21.12.2021 (tis)
Höstlovet 18.10.2021 (mån) - 22.10.2021 (fre)
Jullovet 22.12.2021 (ons) - 7.1.2022 (fre)
Vårterminen 10.1.2022 (mån) - 3.6.2022 (fre)
Sportlovet 21.2.2022 (mån) - 25.2.2022 (fre)

Lovdag 14.4.2022 (tor)

Sommarperioder

9.8.2021 (mån) - 26.8.2021 (tor), Abiturientkurser
6.6.2022 (mån) - 23.6.2022 (tor)

Skolornas lov och arbetstider på fostrans- och utbildningssektorns webbplats

Förskoleundervisningens lov och arbetstider på fostrans- och utbildningssektorns webbplats

Fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektions beslut om lov och arbetstiderna 2021–2022 17.11.2020

Fostrans- och utbildningsnämndens finska sektions beslut om lov och arbetstiderna 2021-2022 3.11.2020

Foto: Jefunne Gimpel