”Leken utvecklar språk, fantasi och identitet” – i år firas den nationella lekdagen nionde maj

Årets lekdag firas på hemmaplan, eftersom alla lekevenemang har skjutits upp på grund av coronapandemin. Julia Kronlund, lärare inom småbarnspedagogik, säger att lek är en förutsättning för att barn ska utvecklas och kommer med tips på hur alla kan göra lek mer pedagogiskt.

Under lekdagen är det möjligt för vem som helst att ordna ett lekevenemang. Årets evenemang har skjutits upp på grund av coronapandemin, men trots det är det möjligt för alla att uppmärksamma leken lite extra lördagen den 9.5.

Julia Kronlund, lärare inom småbarnspedagogik vid Daghemmet Drumsö, säger att lek är en förutsättning för att barn ska utvecklas.

”Genom lek kan barn öva på bland annat emotionella, sociala och kognitiva färdigheter, det är en förutsättning för att barn ska utvecklas, Leken utvecklar också fantasi, språk, koncentration och barnens identitet utvecklas också genom leken.”

I videon berättar Julia Kronlund bland annat om hur alla kan göra lek mer pedagogiskt.

Lekdagen arrangeras årligen av Mannerheims barnskyddsförbund.