Läsåret slutar 5.6 – lyckönskningar till de nyutexaminerade

Ett exceptionellt coronaläsår 2020–2021 ligger snart bakom oss. Ett säkert tecken på att sommaren har anlänt är för eleverna, de studerande, vårdnadshavarna och undervisningspersonalen den årliga våravslutningen. I Helsingfors hålls våravslutningen i de svensk- och finskspråkiga skolorna på lördagen 5.6.2021. De nya studenterna firas också på lördagen 5.6.2021. Den gemensamma examensfesten vid yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto ordnas på fredagen 4.6.2021.

I Helsingfors stads gymnasier utexamineras den här våren sammanlagt 1737 studenter. Från Stadin ammatti- ja aikuisopisto – eller kort och gott Stadin AO – är det möjligt att utexamineras kontinuerligt. Den här våren utexamineras cirka 1800 studerande.

Våravslutningar i egna grupper

I samband med att våravslutningarna arrangeras följer Helsingfors de rekommendationer som huvudstadsregionens coronakoordinationsgrupp har utfärdat ifråga om evenemang för allmänheten och privata tillställningar.

Coronaläget i Helsingfors har visserligen ljusnat något den senaste tiden, men av hälsosäkerhetsskäl ordnas våravslutningarna endast i elevernas och de studerandes egna grupper/klasser. Eleverna och de studerande deltar i att förverkliga festerna i mån av möjlighet. De som studerar med exceptionella undervisningsarrangemang eller som är i karantän kan delta i våravslutningen på distans och får sina betyg hemskickade per post.

Vårdnadshavarna och andra närstående erbjuds också möjligheten att delta i festligheterna i skolan eller läroanstalten på distans.

Varma gratulationer till de nya studenterna och alla som avlagt yrkesexamen

Resultaten för vårens studentexamen har anlänt. Helsingfors stads gymnasier lägger ut namnen på de nya studenterna på sina webbsidor med undantag av de studenter som har förbjudit publicering av sina namn.

“Vårens studenter har visat prov på ihärdighet och kunnande i en utmanande situation. De har alla gjort sig förtjänta av varma gratulationer för sitt arbete även om ingen gemensam studentdimission kan ordnas med anledning av pandemiläget”, konstaterar Harri Korhonen och Moa Thors, som är chefer för gymnasieutbildningen på finska respektive svenska.

Gymnasiernas studentdimission ordnas på plats för abiturienterna, men tyvärr kan ingen publik närvara på festerna utan de streamas så att man kan följa dem hemma. Också Stadin AO:s gemensamma examensfest ordnas virtuellt. En länk till festen läggs ut på Stadin AO:s sidor och på sociala medier närmare tidpunkten för festen.

I samband med examensfester som ordnas hemma eller i andra privata lokaler under våren eller sommaren är det skäl att följa rekommendationen för privata tillställningar och i första hand ordna festerna utomhus. Det är ännu en tid till examensfesterna och man bör följa de aktuella myndighetsanvisningarna.

Det nya läsåret börjar i augusti

Efter sommaren börjar skolarbetet i stadens finskspråkiga grundskolor och gymnasier på onsdagen 11.8. I de svenskspråkiga grundskolorna och gymnasierna börjar skolarbetet på måndagen 16.8. I Helsingfors vuxengymnasium börjar läsåret på måndagen 30.8.

Studierna för dem som har fått en studieplats vid Stadin AO i samband med den gemensamma ansökan eller den kontinuerliga ansökan i maj börjar i regel på onsdagen 4.8. Gamla studerande fortsätter sina studier i enlighet med den personliga utvecklingsplanen för kunnande.

Nyheten har publicerats 2i.5 och uppdaterats 4.6.