Läsåret slutar – Grattis till alla som tagit student- eller yrkesexamen

Läsåret 2021–2022 är snart bakom oss. Ett säkert sommartecken för eleverna, de studerande, vårdnadshavarna och undervisningspersonalen är den glada vårfesten som nu åter kan ordnas efter de exceptionella åren.

I Helsingfors slutar läsåret i de finsk- och svenskspråkiga skolorna och gymnasierna lördagen den 4 juni, och samma dag firas de nya studenterna. Den gemensamma vårfesten vid yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto ordnas fredagen den 3 juni.

Vid Helsingfors stads gymnasier tar den här våren sammanlagt 1830 studerande studenten. Vid Stadin ammatti- ja aikuisopisto – eller Stadin AO – kan de studerande ta sin examen kontinuerligt. Den här våren utexamineras cirka 2 400 studerande.

Varma gratulationer till var och en!

Helsingfors stads gymnasier publicerar namnen på de nya studenterna på sina webbplatser, med undantag av de studenter som har förbjudit publicering av sitt namn.

”Efter en studietid som präglades av coronaviruset är det fint att vi kan fira studentfesten på traditionellt vis. Bästa gratulationer till alla studenter. Vi önskar er en glädjerik studentfest”, säger Harri Korhonen och Moa Thors, chefer för gymnasieutbildningen.

Det nya läsåret börjar i augusti

Efter sommarlovet börjar skolarbetet i stadens finsk- och svenskspråkiga grundskolor och gymnasier torsdagen den 11 augusti. Vid Tölö gymnasiums vuxenlinje börjar höstterminen onsdagen den 24 augusti och i Helsingin aikuislukio måndagen den 29 augusti.

För dem som har fått en studieplats vid Stadin AO i den gemensamma ansökan eller den kontinuerliga ansökan under våren börjar studierna i regel onsdagen den 3 augusti. Gamla studerande fortsätter sina studier i enlighet med sin personliga utvecklingsplan för kunnandet.

Bild: Julia Kivelä

Nyheten har publicerats den 2.6 och har uppdaterats den 3.6.