Läsåret avslutas den 1 juni

Skolorna firar i regel sina våravslutningar lördag den 1 juni. I stadens egna gymnasier utexamineras i vår sammanlagt 1874 studenter.

Studenterna vid Helsingin aikuislukio firar sin examen redan fredag 31 maj.

Vid yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto utexamineras i maj sammanlagt ca 2000 studerande.

Helsingfors stads gymnasier har publicerat namnen på de nya studenterna på skolans webbplats, men bara om vederbörande har gett tillstånd att publicera namnet.

Utöver stadens läroanstalter verkar flera privata läroanstalter i Helsingfors.

Fredagen den 31 maj är en viktig dag även för de mindre när 6 500 barn avslutar förskolan.

Nytt läsår inleds i augusti

Efter sommarlovet inleds skolarbetet i stadens finska grundskolor och gymnasier den 8 augusti och i stadens svenska grundskolor och gymnasier den 13 augusti.

De nya studerandena vid Stadin ammatti- ja aikuisopisto börjar 7 augusti och de som fortsätter studierna startar 1 augusti.

Höstterminen vid Tölö gymnasiums vuxenstudielinje och i Helsingin aikuislukio  börjar den 27 augusti.

Arbetstiderna och loven under läsåret 2019–2020

DELA