Barnskötare genom läroavtal

Svenska servicehelheten vid sektorn för fostran och utbildning startar en egen skräddarsydd läroavtalsutbildning för barnskötare från 1.12.2018.

Obehöriga barnskötare som redan jobbar i våra daghem har möjlighet att bli behöriga barnskötare med ett 1,5–2 årigt läroavtal.

Läroavtalsutbildningen ordnars i samarbete med den svenska småbarnspedagogiken i Helsingfors, Stadin aikuisopisto työelämä- ja oppisopimuspalvelut och Seurakuntaopisto Kredu.

18 glada blivande behöriga barnskötare undertecknade sina läroavtal idag.DELA