Lärare i skolgården. Foto: Jefunne Gimpel

Lärartjänster vid Helsingfors grundskolor och gymnasier kan nu sökas

Nu är det dags att agera om du vill bli lärare i Helsingfors från och med nästa augusti!
Cirka 400 ordinarie lärartjänster i stadens grundskolor och gymnasier är lediganslagna. Helsingfors stad, som är Finlands största arbetsgivare, kan erbjuda ett meningsfullt arbete och goda personalförmåner.

Lärartjänster vid finskspråkiga grundskolor och gymnasier kan nu sökas. Ansökningstiden går ut den 22 januari kl. 16. Lärartjänster vid svenskspråkiga grundskolor och gymnasier kan sökas från den 12 januari till den 27 januari kl. 16. Anställningarna börjar i augusti 2020.

Av de lediga lärartjänsterna finns 40 i svenskspråkiga skolor. Merparten av tjänsterna finns inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen. Sammanlagt arbetar nästan 4 600 lärare vid Helsingfors stads finsk- och svenskspråkiga grundskolor och gymnasier. ”Det behövs lärare för nya uppgifter i och med att antalet elever ökar och dessutom behövs lärare för att efterträda de som går i pension”, berättar HR-sakkunnig Auli Hyvämäki.

Ordinarie och visstidsarbetsplatser finns också inom småbarnspedagogiken. ”Vi söker lärare, barnskötare och speciallärare inom småbarnspedagogik till både nya daghem och daghem som har verkat en längre tid”, säger HR-sakkunnig Riikka Heloma.

Tjänster kan sökas via Helsingfors elektroniska rekryteringssystem.

Meningsfullt arbete och mångsidiga personalförmåner

Fostrans- och utbildningssektorn är en del av Helsingfors stad – Finlands största arbetsgivare. Sektorn har inemot 14 000 arbetstagare. Tjänster tillhandahålls för cirka 90 000 kunder på mer än 700 verksamhetsställen.

Helsingfors stad kan erbjuda sin personal ett meningsfullt arbete och mångsidiga personalförmåner.

Till personalförmånerna hör till exempel tjänstebostäder, personalkassa, personalhälsovård, kollektivtrafikens biljetter till rabatterat pris, bidrag för anskaffning av en ny cykel, stadscyklar för arbets- och fritidsbruk, rabatt i simhallar och teatrar, personalklubbar, ledda timmar och evenemang inom personalmotionen samt personalens egen ö utanför Nordsjö. Staden har också goda semesterförmåner och förutom lönen också andra belöningsformer.

Läs mer om Helsingfors stads personalförmåner 

Alla lediga arbetsplatser vid Helsingfors stad: https://www.hel.fi/rekry/sv/


DELA