Lärartjänster vid Helsingfors grundskolor och gymnasier kan nu sökas

Nu är det dags att agera om du vill bli lärare i Helsingfors från och med nästa augusti! Cirka 330 ordinarie lärartjänster i stadens grundskolor och gymnasier är lediganslagna. Helsingfors stad, som är Finlands största arbetsgivare, kan erbjuda ett meningsfullt arbete och goda personalförmåner.

Lärartjänster vid svensk- och finskspråkiga grundskolor och gymnasier kan sökas fram till 25.1. Anställningarna börjar i augusti 2021. Av de lediga lärartjänsterna finns drygt 40 i svenskspråkiga skolor.

Tjänsterna kan sökas via Helsingfors elektroniska rekryteringssystem.

Meningsfullt arbete och mångsidiga personalförmåner

Fostrans- och utbildningssektorn är en del av Helsingfors stad, som är Finlands största arbetsgivare. Sektorn har närmare 14 000 arbetstagare och tillhandahåller tjänster för cirka 90 000 kunder på mer än 700 verksamhetsställen.

Helsingfors stad kan erbjuda sin personal ett meningsfullt arbete och mångsidiga personalförmåner.

Till personalförmånerna hör till exempel tjänstebostäder, personalkassa, personalhälsovård, kollektivtrafikens biljetter till rabatterat pris, bidrag för anskaffning av en ny cykel, stadscyklar för arbets- och fritidsbruk, rabatt i simhallar och teatrar, personalklubbar, ledda timmar och evenemang inom personalmotionen samt personalens egen ö utanför Nordsjö. Staden har också goda semesterförmåner och förutom lönen också andra belöningsformer.

Läs mer om Helsingfors stads personalförmåner

Alla lediga arbetsplatser vid Helsingfors stad: https://www.hel.fi/rekry/sv/

Information om lediga jobb genom sektorns nyhetsbrev

Är du intresserad av ett meningsfullt arbete inom fostran och utbildning i Helsingfors? Information om fostrans- och utbildningssektorns arbetsplatser, arbetsuppgifter och karriärmöjligheter hittar du på webbplatsen Edurekry.

Via webbplatsen kan du även beställa ett tvåspråkigt nyhetsbrev, med bland annat information lediga jobb. Kom med och skapa framtiden!

Bild: Jussi Hellsten