Kunderfarenhetsenkät gällande morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolever 2.12–20.12.2019

Staden samlar in respons från barn och vårdnadshavare om morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever. Respons begärs om skolornas morgonverksamhet och eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen och i lekparker. Den elektroniska enkäten är öppen ända till 20.12.2019.Länk till enkäten finns på sidan www.hel.fi/eftisverksamhet 

DELA