Kunderfarenhetsenkäterna utförs 26.2–11.3.2020.

Med kundenkäten för Helsingfors gymnasier bedöms kvaliteten på tjänsterna och verksamheten

I gymnasiestuderandenas enkät frågas om de studerandes erfarenheter av hur undervisningen har arrangerats och handletts, om inlärningsmiljön, verksamhetskulturen och handledningen. I enkäten för vårdnadshavare ställs frågor om samarbetet mellan hemmet och gymnasiet, stöd för planeringen och framskridandet av studierna samt om gymnasiets arbetsmängd för den unga. Enkätsvaren ger stadens gymnasier värdefull information om hur de kan vidareutveckla verksamheten.

Nätenkäterna är öppna mellan 26.2–11.3.2020, och finns tillgängliga på finska, svenska eller engelska. Man svarar främst på enkäterna genom Wilma-systemet.

Svaren behandlas konfidentiellt, och en enskild svarandes svar kan inte urskiljas från mängden. Resultaten från enkäten meddelas studerandena och vårdnadshavarna under våren 2020.

Mellan alla som svarat på någondera enkäten och gett sina kontaktuppgifter lottas det ut ett presentkort värt 100 euro och tre presentkort värda 50 euro till kurser vid Helsingin työnväenopisto eller Helsingfors Arbis, samt 10 Helsingfors-tygkassar. Enkäten verkställs i samarbete med Digitalist Group.


DELA