Kompensation för klientavgifterna inom fostran och utbildning

Fredagen den 27 mars fattades beslut om klientavgifterna inom fostrans- och utbildningssektorn.

Om klientavgifterna för småbarnspedagogiken beslutades att avgiften för frånvarodagar kompenseras till fullt belopp under den period som rekommendationen om att inte delta i verksamheten gäller. Faktureringen för mars månad flyttas till slutet av april.

Stadens rekommendation är fortfarande att familjerna håller barnen hemma, om möjligt.

Klientavgiften för elever som deltar i stadens egen eftermiddagsverksamhet kompenseras till fullt belopp under den period som rekommendationen om att inte delta i verksamheten gäller. Detta förutsätter att tjänsten inte har använts. Dessutom nedsätts klientavgiften för mars månad med 50 procent.

Till privata tjänsteleverantörer som ordnar eftermiddagsverksamhet för skolelever enligt lagen om grundläggande utbildning med understöd av staden betalas ett extra understöd som täcker förlorade klientavgifter. Understödet betalas ut mot faktura. Detta förutsätter att verksamheten inte redan har avbrutits och att tjänsteleverantören inte i övrigt har begränsat verksamheten genom sina egna beslut.

Om avgifterna för mellanmål inom eftermiddagsverksamheten i lekparker beslutades att avgiften kompenseras till fullt belopp under den period som rekommendationen om att inte delta i verksamheten gäller. Detta förutsätter att tjänsten inte har använts. Dessutom nedsätts klientavgiften för mars månad med 50 procent.

Kursavgifter inom fritt bildningsarbete återbetalas för sådana kurser där mer än 50 procent av kurstillfällena har uteblivit. En del kurser ordnas på distans och på en del kurser kommer utebliven undervisning att ersättas med nya kurstillfällen vid en senare tidpunkt.