Bild: Paavo Juntunen

Klubbarna i lekparker och på daghem stängda i april

Med anledning av personalbrist inom den lagstadgade småbarnspedagogiken är det nödvändigt att där sätta in personal från klubbverksamheten och lekparker.

Klubbarna i lekparker och på daghem hålls därför stängda 6–30.4.2021.

Verksamhet för skolelever i lekparker ordnas emellertid. I händelse av att verksamhet för skolelever måste stängas ges information skilt i varje lekpark.

Lekparkernas gårdar och fasta lekredskap kan fortsättningsvis användas fritt av familjer.

Kom för att leka om du är frisk och följ lekparkens skyltar med säkerhets- och hygienanvisningar. Välj plats i lekparken så att åtminstone säkerhetsavstånd kan hållas.

Lekparkernas lokaler är fortsättningsvis stängda för annan verksamhet än skolelevgrupper.

Öppen småbarnspedagogisk verksamhet för småbarnsfamiljer i lekparker och

familjehus är likaså fortsättningsvis stängd.  

I maj avser man att öppna klubbverksamheten, som hålls stängd i april.

Följ med lekparkernas meddelanden på sidan www.hel.fi/lekparker