Suoraan sisältöön

Bland de vinnande förslagen i OmaStadi-omröstningen i höstas fanns ett förslag om att öppna skolornas klassrum för teknisk slöjd för hobbyverksamhet. Detta förslag blir nu verklighet. Stadsborna får möjlighet att avgiftsfritt arbeta med sina egna projekt i fem klassrum för teknisk slöjd, det vill säga OmaStadi-verkstäder, från september till maj under läsåret 2020–2021. Läs mera »

Du kan boka en plats i OmaStadi-verkstaden via arbetarinstitutets tjänst Ilmonet.fi.
Nyheter