Hoppa till innehållet

Helsingfors stad utförde på våren en enkät som riktade sig till eleverna i årskurserna 7–10 och som kartlade hur distansstudierna hade gått under våren och hur eleverna hade upplevt sitt välbefinnande under distansstudietiden. Eleverna upplevde åter att distansundervisningen varit en utmaning. Dessutom har ensamheten ökat. Vårdnadshavarna ansåg emellertid att de hade fått tillräckligt med information om sitt barns framsteg i skolan. Läs mera »

Man som använder datorn
Nyheter