Hoppa till innehållet

Alla barn har unika färdigheter och kunskaper – och de lär sig på olika sätt. I daghemmet Elka i Munksnäs finns den integrerade specialgruppen Lönneberga. A och O är att barnen får den tid de behöver för att utvecklas och växa som människor. Läs mera »

Speciallärare inom småbarnspedagogik Saara Häkkinen leker med två barn.
Nyheter