Kannelmäen peruskoulu övergår till exceptionella undervisningsarrangemang

Kannelmäen peruskoulu övergår måndagen den 7 september 2020 till exceptionella undervisningsarrangemang, som innebär att en del av skolans elever studerar på distans. Majoriteten av eleverna fortsätter i närundervisning. Chefen för sektorn för fostran och utbildning fattade med stöd av lagen om grundläggande utbildning beslut om att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang i Kannelmäen peruskoulu för perioden 7–11.9.2020.

Vecka 37 alternerar en del av eleverna i årskurs 5–9 i Kannelmäen peruskoulu mellan när- och distansundervisning. Det har förekommit coronavirussmitta i skolan och 118 elever har exponerats. Bland personalen har 21 anställda exponerats. ”Vi bedömde situationen tillsammans med den epidemiologiska verksamheten inom social- och hälsovårdssektorn samt skolans rektor och kom fram till att det är nödvändigt att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang och distansundervisning för att kunna trygga undervisningen”, säger Liisa Pohjolainen, chef för sektorn för fostran och utbildning.

I skolorna i Helsingfors har man i början av höstterminen repeterat kunskaperna i olika digitala lärmiljöer och förberett sig för en eventuell övergång till distansundervisning. ”I Kannelmäen peruskoulu är man väl förberedd för denna lösning. De avvikande arrangemangen gäller grundskolan Kannelmäen peruskoulus enhet på Runosångarvägen 40”, berättar Pohjalainen.

Eleverna i årskurs 1–4, elever som får särskilt stöd och förberedande undervisning samt majoriteten av eleverna i årskurs 5–9 inom den grundläggande undervisningen på Kannelmäen peruskoulu fortsätter med närundervisning. Eleverna i närundervisning äter lunch i skolan, uppdelade i skift.

Skolan skickar mer detaljerade och klasspecifika anvisningar till vårdnadshavarna i Wilma.