Satu Järvenkallas, direktör för fostrans- och utbildningssektorn och Mikko Rusama, direktör för digitalisering, tog emot priset.

”Kan det vara så lätt?” – Att erbjuda en förskoleplats proaktivt belönades som bästa användarorienterade tjänst

Tjänsten förskoleplats proaktivt inom Helsingfors fostrans- och utbildningssektor belönades som den bästa offentliga användarorienterade tjänsten i Europa. Priset heter Best user-centric service in European cities & regions. Domarna tyckte om att tjänsten inte krävde något speciellt nytt verktyg, och att tjänstemodellen kunde göras proaktiv fick också beröm. Domaren bedömde att verksamhetsmodellen lätt kan tillämpas även i andra städer.

Priset delades ut av UserCentriCities, en EU-finansierad tankesmedja i Bryssel som driver ett nätverk med 22 partner. Nätverket omfattar bland annat VTT Technical Research Centre och 18 städer och regioner. UserCentriCities upprätthåller en databas över bra tjänster inom den offentliga sektorn på https://www.usercentricities.eu/services.

– Att proaktivt erbjuda en förskoleplats i Asti är en stor reform för Helsingforsborna och vi är glada över att arbetet har uppmärksammats. Belöningen är ett fint bevis på det goda och långsiktiga arbete vi gör i Helsingfors för digitalisering och användarorienterade tjänster som underlättar vardagen för familjer, säger sektordirektör Satu Järvenkallas.

–Helsingfors stads vision för den digitala strategin är ”en stad som förutser tjänstebehov på människornas villkor”. Syftet är att förutse stadsbornas olika tjänstebehov genom att utnyttja data. Fostrans- och utbildningssektorn har tagit tag i visionen på ett fint sätt och genomfört en lyckad och prisbelönt tjänst, konstaterar Mikko Rusama, direktör för digitalisering.

Förskoleplats enkelt via Asti

Asti-tjänsten är en ny digital ärendehanteringstjänst inom fostrans- och utbildningssektorn vid Helsingfors stad. Utvecklingen av tjänster baserar sig på Helsingfors stads strategi och program för digitalisering. Målet är att ha fungerande digitala tjänster samt att göra kontakten och ärendehanteringen med staden tydligare och enhetligare.

Våren 2022 anvisades vårdnadshavare i Helsingfors en förskoleplats för sina barn via Asti-tjänsten. Redan i våras fick tjänsten bra respons av förskolebarnens vårdnadshavare. I år anvisades förskoleplatser till vårdnadshavarna för första gång via Asti-tjänsten. År 2019– 2020 testades den nya tjänsten genom att erbjuda kunderna en förskoleplats via sms.

Sammanlagt 4 396 vårdnadshavare till barn inom den kommunala småbarnspedagogiken anvisades en förskoleplats. Av dessa tog 89 procent emot den erbjudna förskoleplatsen.

Vårdnadshavarna hade möjlighet att ge respons på Asti-tjänsten i samband med anmälan. Av vårdnadshavarna som tog emot en förskoleplats var 87 procent antingen nöjda eller mycket nöjda med Asti-tjänsten. ”Kan det vara så lätt”, frågade en vårdnadshavare.

I Finland deltar varje barn i förskoleundervisningen ett år innan läroplikten börjar.
I Helsingfors anordnas förskoleundervisningen i flera daghem och i några skolor samt som både kommunal och privat tjänst. Förskoleundervisningen anordnas fyra timmar per dag i enlighet med skolornas verksamhets- och lovtider.

Mer information
Heini Valppu-Virenius, produktägare
tfn 09 310 28369,
heini.valppu-virenius@hel.fi