Invånarmötet arrangeras på plats på Töysägatan 2 och via Microsoft Teams.

Välkommen på ett svenskspråkigt invånarmöte om daghemmen och skolorna i västra Helsingfors måndagen den 15.11

Måndagen den 15.11 kl. 17.00–18.45 ordnar den svenska servicehelheten vid fostrans- och utbildningssektorn ett informationsmöte om servicenätet i västra Helsingfors. Till servicenätet i västra Helsingfors hör bland annat Sockenbackaområdet. 

Du kan delta i mötet på plats på adressen Töysägatan 2 D eller på distans via Microsoft Teams. Länk till Teamsmötet. Ingen anmälan krävs. Om du inte har Teams-applikationen kan du delta i mötet via din webbläsare.

Programmet består bland annat av information kring tidigare godkända beredningar och planer. 

Framtida prognoser och utrymmesfrågor behandlas i samband med information om verksamhetsförutsättningar inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. 

Frågor som framkommit i tidigare ställningstagande besvaras dels i presentationer och dels i diskussionen efter presentationen. 

Från den svenska servicehelheten deltar direktör Niclas Grönholm, chefen för den grundläggande utbildningen Niclas Rönnholm, chefen för småbarnspedagogiken Jenni Tirronen, rektor Pia Silvander, ledande arkitekt Viivi Snellman, daghemsföreståndare Mirjaleena Enkenberg-Kuisma och specialplanerare Barbro Björk-Sinisalo.

Du hittar materialet från tillfället här: 

Pedagogiska motiveringar Rönnholm/Tirronen 15.11.2021 (pdf)

Invånarkväll — öppet infomöte om servicenätet i västra Helsingfors 15.11.2021 (pdf)

Sockenstugan 15.11.2021 (pdf)