Mia Ahlskog, daghemsföreståndare på daghemmet Elka i bild tillsammans med lärare inom småbarnspedagogik som klätt ut sig till Spindelmannen.

Inom småbarnspedagogiken ser socionomen hela familjen

Mia Ahlskog, daghemsföreståndare vid daghemmet Elka, öppnar dörren till daghemsbygganden i Munksnäs med ett brett leende. Stämningen på daghemmet är festligt – här firas Valborg med maskerad! Barnen har fått ta med sig valfri maskeraddräkt och även personalen har satsat på dagen. Inte varje dag som Spindelmannen gör daghemsbesök, och barnen är fulla av iver och glädje.

Mia Ahlskog blev färdig socionom år 2006. Viktiga kompetenser för en socionom är ett gott etiskt förhållningssätt, förmåga att möta olika slags människor, kunskap om samhället och det sociala servicesystemet samt beredskap att arbeta utvecklingsinriktat. Socionomstudierna är mångsidiga och innehåller allt från personlig utveckling till samhällsfenomen.

Ahlskog har även studerat vidare och avlagt en högre socionomexamen. Hon berättar att en högre socionomexamen fokuserar på att förstärka ledarskapsförutsättningar och förpersonskompetens, något som hon behövt mycket under sin karriär. Enligt lag är socionomer som får eller fått sin examen före 31 juli 2023 behöriga att jobba som lärare inom småbarnspedagogik. I framtiden ska arbetsgivaren och kommunerna planera hur socionomernas specialkunskap inom småbarnspedagogiken på bästa möjliga sätt kan utnyttjas.

Socionomen har ett brett arbetsfält

Småbarnspedagogikens centrala uppgift är att stöda barnets förutsättningar för lärande och att främja livslångt lärande. Småbarnspedagogiken ska främja jämlikhet, likabehandling, icke-diskriminering, värdesättning av mångfald samt social delaktighet och gemenskap. Allt som barnet kommer att behöva i framtiden.

Socionomen har en alldeles speciell ställning i branschen. Förutom att stöda barnet i sitt lärande uppmärksammar socionomen också allt som finns runtomkring det. Mia Ahlskog betonar att för att ett barn ska må bra och kunna lära sig och gå vidare på sin lärstig måste familjens välmående också säkerställas. Redan under socionomstudierna inriktas den studerande på att arbeta multiprofessionellt och på att känna till samhällets stödformer som kan hjälpa till under barnets uppväxt och fostran. Studierna har även bidragit till att man nu som ledare och daghemsföreståndare tänker på sina medarbetare och plockar de kunskaper som finns inom teamet för att det ska bli starkt.

Framtidshoppet tar emot dig på jobbet

- Positiviteten är det absolut bästa med mitt jobb, säger Ahlskog. Det finns inget som värmer hjärtat mera än barnen som tar emot dig på jobbet varje morgon. Ibland stannar man upp för att inse att det är framtidshoppet som står framför en. Det ger otroligt mycket motivation och inspiration då man ser i en hurdan position man själv är och vilka möjligheter man har att påverka för att barnen ska få en bra framtid. Där är hela konkretiseras hela kärnuppdraget i vår uppgift, fortsätter Ahlskog.

Ahlskog betonar att socionomen och läraren inom småbarnspedagogiken kompletterar varandra med sin kunskap. Socionomernas expertis i bemötandet av familjen, i att se hela gruppen och gruppgemenskapen behövs också i framtiden. Därför är det viktigt att noggrant se över hur socionomerna på bästa sätt också i fortsättningen kan implementeras i småbarnspedagogikens värld.


Huvudbild:  Mia Ahlskog, daghemsföreståndare vid daghemmet Elka i Munksnäs, med ”Spindelmannen” Sebastian Fredriksson, lärare inom småbarnspedagogik.

Text och bild: Vilhelm Forss

Länk till helsinkirekry.fi.

För oss är varje dag viktigast i världen.

Vår vardag består av små och stora äventyr. Tillsammans undersöker vi, förundras och upptäcker – nära och fjärran.

Kom med och skapa framtiden.