Informationsmöte för vårdnadshavare.

Informationsmöte för vårdnadshavare till elever i grundskolorna 2.12

Inverkan av coronavirusets spridningsfas för att ordna undervisningen

Helsingfors är nu i spridningsfasen av corona. Vi ordnar en virtuell föräldrakväll för vårdnadshavare till elever i grundskolorna i Helsingfors onsdag 2.12.2020 kl. 18.00. Ämnen som behandlas är coronavirusets inverkan på skolornas verksamhet, och åtgärder vi själv kan vidta för att förhindra spridningen av coronaviruset. Tillställningen ordnas på finska, svenska och engelska.

I Helsingfors grundskolor har man under hela coronaepidemitiden noggrant följt hygienanvisningarna och försökt ordna undervisningen och den övriga verksamheten genom att beakta säkerhetsavstånden. Från och med 23.11.2020 rekommenderas elever på klasserna 7–10 att använda ansiktsmask i skolan, om det inte finns hälsomässiga hinder för användningen. Personalen i grundskolorna fick rekommendation om att använda ansiktsmask redan i upptrappningsfasen av epidemin från och med 11.11.2020.

Program

På finska
kl. 18.00–18.15 Lägesöversikt av den epidemiologiska verksamheten
kl. 18.15–18.30 Anförande av fostran och utbildning om hur undervisningen ordnas: Outi Salo, direktör för den grundläggande utbildningen

På svenska
kl. 18.45–19.00 Lägesöversikt av den epidemiologiska verksamheten
kl. 19.00–19.15 Anförande av fostran och utbildning om hur undervisningen ordnas: Niclas Rönnholm, chef för den grundläggande utbildningen

På engelska
kl. 19.30–19.45 Lägesöversikt av den epidemiologiska verksamheten
kl. 19.45–20.00 Anförande av fostran och utbildning om hur undervisningen ordnas: Marjo Kyllönen, chef för utvecklingstjänster

Ett Wilma-meddelande om evenemanget publicerades 27.11.2020. I meddelandet finns en deltagningslänk till evenemanget. Tillställningen inspelas och kan ses i efterhand.

Publicerad 1.12 och updaterad 2.12.