Bild: Aki Rask

I fortsättningen sker ansökan om och beviljandet av en plats inom småbarnspedagogiken centraliserat i Helsingfors

Handläggningen av ansökningar om plats inom småbarnspedagogiken och beslutsfattandet övergår från och med oktober till servicehandledare vid enheten för småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens servicehandledning. Samtidigt tas e-tjänsten Asti i bruk för ansökningar om platser inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken. Hittills har daghemsföreståndare, familjedagvårdsledare och ledande lekparkshandledare behandlat och fattat beslut om ansökningar till småbarnspedagogiken.

Syftet med förnyelsen är att göra beviljandet av platser inom småbarnspedagogiken smidigare. I och med förnyelsen får daghemmen mer tid att välkomna familjer och barn till småbarnspedagogiken.

I Helsingfors är principen om närdaghem en central verksamhetsstyrande princip. Det här innebär att en plats alltid ska erbjudas på den enhet med lediga platser som ligger närmast hemmet. Centraliseringen av servicehandledningen för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen kommer att göra det enklare att förverkliga principen om närdaghem.

Grunderna för beviljandet av en plats inom småbarnspedagogiken ändras inte till följd av ändringen i servicehandledningen. Grunderna finns på webbplatsen hel.fi.

Information om servicehandledningen kan fås på webbplatsen hel.fi samt av servicehandledare och lekparker. Vid sidan om servicehandledningen utvecklas också den nya e-tjänsten Asti, som tas i bruk stegvis.

E-tjänsten Asti i bruk inom småbarnspedagogiken

Hittills har vårdnadshavare kunnat använda e-tjänsten Asti för att ansöka om en plats inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken. I oktober blir det även möjligt att ansöka om en plats inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken genom Asti. Övriga ansökningar till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen sker fortsättningsvis genom den nuvarande kanalen, det vill säga Helsingfors stads e-tjänster. Under hösten informerar vi närmare om framtida ändringar på vår webbplats