I den finska grundskolan Kannelmäen peruskoulu övergår man delvis till exceptionella undervisningsarrangemang

En klass i den finska grundskolan Kannelmäen peruskoulu övergår på torsdagen 18.3.2021 till exceptionella undervisningsarrangemang. De exceptionella undervisningsarrangemangen gäller 18.3.2021–22.3.2021 och klass 4C. Under den här tiden studerar klassen ifråga på distans med hjälp av digitala förbindelser.

Liisa Pohjolainen, sektorchef för fostran och utbildning, fattade med stöd av lagen om grundläggande utbildning ett beslut om övergång till exceptionella undervisningsarrangemang i Kannelmäen peruskoulu efter att ha diskuterat med skolans rektor och den epidemiologiska verksamheten vid social- och hälsovårdssektorn.

Genom beslutet om övergång till distansundervisning säkerställer man att undervisningen förlöper tryggt. I Helsingfors skolor har man repeterat användningen av olika digitala lärmiljöer och förberett sig för en eventuell övergång till distansundervisning.

Skollunchen erbjuds i form av matsäck för de elever som nu ska få distansundervisning. Mer information om utdelningen av matsäckar och annat som rör distansundervisningen sänds till vårdnadshavarna via Wilma.

Kannelmäen peruskoulu har fyra verksamhetsställen och cirka 1 090 elever. Skolans övriga klasser i årskurserna 1–6 och elever med särskilt stöd får fortsättningsvis närundervisning.