I Helsingfors nya plan för småbarnspedagogik betonas lek och delaktighet

Med tanke på barnets välmående har man ytterligare understrukit vikten av goda kamratfärdigheter, förebyggande av mobbning och en smidig introduktion i en ny grupp. Barns och vårdnadshavares tankar kring dessa teman har samlats in. I enlighet med Helsingfors strategi har planen kompletterats i fråga om bland annat språkundervisning. Den föregående planen för småbarnspedagogik togs i bruk år 2017.

”I planen för småbarnspedagogik har man särskilt velat sätta lek, kamratfärdigheter och delaktighet i centrum för verksamheten. De anställda värnar om pedagogiskt ledd lek, de deltar, observerar och reagerar på samtliga barns initiativ. Man skapar en lärmiljö som omfattar hela staden och som uppmuntrar barnen att röra på sig varje dag”, berättar Satu Järvenkallas, direktör för den finska småbarnspedagogiken, om de centrala temana i den nya planen.

Planen för småbarnspedagogik har uppdaterats för att vara i linje med den nya lagstiftningen och Grunderna för planen för småbarnspedagogik, som Utbildningsstyrelsen har fastställt. Planen för småbarnpedagogik i Helsingfors är ett styrdokument som ska följas av aktörer inom småbarnspedagogiken i Helsingfors och som täcker småbarnspedagogikens alla verksamhetsformer. Den är också bindande för privata serviceproducenter. Planen är ett verktyg för personalen inom småbarnspedagogiken och den styr det pedagogiska innehållet i verksamheten.

Planen för småbarnspedagogik