Nästa hösts förstaklassare anmäler sig till skolan i januari

Läroplikten för barn som är födda år 2015 börjar i augusti 2022. Anmälan till skolan sker antingen elektroniskt eller genom ett besök till skolan. Välkommen till skolan-handboken med närmare information om skolstarten skickades per post i slutet av oktober till nästa hösts förstaklassare. Information om skolstarten finns också på adressen edu.hel.fi/valkommentillskolan.

Närskolan finns angiven i meddelandet om läroplikt och på adressen asti.hel.fi

Barnets närskola finns angiven i meddelandet om läroplikt och på adressen asti.hel.fi 5–30.1.2022 efter inloggning. Meddelandet om läroplikt skickas via Suomi.fi-webbtjänsten med början 5.1. Om vårdnadshavaren har tagit i bruk tjänsten för elektroniska meddelanden på Suomi.fi för sitt barn, skickas meddelandet om läroplikt elektroniskt. I övriga fall skickas meddelandet om läroplikt per post till barnets hemadress före mitten av januari.

Anmälan till skolan sker i första hand elektroniskt

Vårdnadshavaren kan anmäla sitt barn till barnets närskola 5–30.1.2022 på adressen asti.hel.fi. E-tjänsten finns tillgänglig på svenska, finska och engelska.

Med anledning av coronaläget rekommenderas det att anmälan sker i första hand elektroniskt utan ett besök till skolan. Vårdnadshavaren kan emellertid anmäla sitt barn till skolan genom att besöka skolan på onsdagen 26.1.2022 kl. 8–10. Om skolan har fler än ett verksamhetsställe, sker anmälan i huvudskolan. Vid anmälningstillfället iakttas gällande coronarelaterade hygien-, säkerhets- och munskyddsanvisningar. I skolan sker anmälan också i första hand elektroniskt på adressen asti.hel.fi.

I vissa fall är det endast möjligt att anmäla barnet i skolan: till exempel om barnet börjar i skolan ett år senare än normalt eller om barnet har beviljats förlängd läroplikt. Om barnet söker till en annan skola än sin närskola, sker anmälan i den skola som barnet söker till.

Nästa höst inleder cirka 6 500 barn skolgången i Helsingfors

Den första skoldagen läsåret 2022–2023 infaller på torsdagen 11.8.2022 både i de svenska och finska grundskolorna.

Mer information om anmälan till skolan

På fostrans- och utbildningssektorns servicerådgivning finns hjälp att få i alla frågor som rör anmälan till skolan. Servicerådgivningen betjänar på tfn 09 310 44986 (finska) på vardagar kl. 10–12 och 13–15. I frågor som rör elektronisk anmälan betjänar tfn 09 310 88800 (finska) på vardagar kl. 8–18.