Bild: Jefunne Gimpel

Nästa hösts förstaklassare anmäler sig till skolan i januari

Broschyren Välkommen till skolan och ett meddelande om läroplikt sänds till hemmen
I början av januari sänder sektorn för fostran och utbildning vid Helsingfors stad per post broschyren Välkommen till skolan till de blivande ettorna. Broschyren innehåller väsentlig information om skolstarten och eftermiddagsverksamheten. I samma brev finns ett meddelande om läroplikt, i vilket närskolan anges och tillfälliga Wilma-koder ges så att man kan anmäla sig till skolan. Läsåret 2019–2020 infaller den första skoldagen i de svenskspråkiga tisdagen 13.8 och i de finskspråkiga grundskolorna torsdagen 8.8 Cirka 6400 barn inleder sin skolgång i Helsingfors på hösten.

Anmälan till skolan sker elektroniskt eller genom ett besök till skolan
Det är möjligt att anmäla sig till närskolan genom Wilma-systemet 7–23.1 på adressen wilma.edu.hel.fi (språkalternativen är finska, svenska och engelska), men man kan också besöka skolan onsdagen 23.1 kl. 8.00–10.00 eller 17.00–19.00. I vissa fall kan man endast anmäla sig genom ett besök till skolan. Om ett barn exempelvis söker till en annan skola än sin närskola eller till intensifierad undervisning på basis av ett lämplighetstest, sker anmälningen i den skola som barnet söker till. Mer information om skolstarten finns på edu.hel.fi/valkommentillskolan

Förfrågningar gällande närskolan för den händelse att man inte fått ett meddelande om läroplikt i början av januari
tfn 09 310 86224 (svenskspråkiga skolor)
tfn 09 310 86400 (finskspråkiga skolor)

På informationen på fostran och utbildning får man hjälp i alla frågor om gäller anmälan till skolan:
tfn 09 310 86400, e-post kasvatusjakoulutus@hel.fi, öppen vardagar kl. 10.00–12.00 och 13.00–15.00.

DELA