Line Mollgren och Elmer Forsman går på årskurs åtta i Botby grundskola.

Högstadiestarten känns tryggare när skolan satsar på övergången från sexan till sjuan

I Botby grundskola får blivande sjundeklassare möjlighet att lära känna sina nya skolkamrater före högstadiestarten. ”Allt skulle ha varit annorlunda om jag inte fått träffa de andra före skolan började”, säger åttondeklassaren Line Mollgren.

Att främja den kontinuerliga gruppbildningen och se till att ingen blir utanför är en av åtgärderna i stadens antimobbningsprogram, AMP13.

I Botby grundskola jobbar specialungdomsarbetare Jannika Elfving med temat genom att låta blivande sjundeklassare bekanta sig med varandra innan högstadiestarten.

”Det har varit väldigt effektivt att satsa på detta. Elevernas sociala uthållighet har förbättrats och vi har färre konflikter och mobbningsfall under det första halvåret eftersom eleverna är bekanta med varandra”, säger Jannika Elfving.


Jannika Elfving arbetar som specialungdomsarbetare. I grunden är hon utveckingspsykolog.

I paketet för blivande och nyblivna sjundeklassare som Jannika Elfving har utvecklat ingår tre träffar när eleverna fortfarande går på årskurs sex. När eleverna i augusti börjar årskurs sju får de möjlighet att fortsätta lära känna sina nya skolkamrater under de så kallade startdagarna.

Jannika Elfving säger att coronapandemin dessvärre delvis satte käppar i hjulet för stadieövergången under år 2020, eftersom eleverna inte hade möjlighet att träffa elever från andra skolor i årskurs sex.

Fick nya vänner före skolan började

Åttondeklassaren Line Mollgren gick i Östersundom skola innan hon flyttade över till Botby grundskola för årskurs sju.

”Allt skulle ha varit annorlunda om jag inte hade fått träffa de andra eleverna före skolan började. Vi skulle ha varit så isolerade i vår egen klass”, säger hon.

Under sexans vårtermin i Östersundom skola besökte Line Mollrgrens klass Degerö skola, vars elever också flyttar över till Botby grundskola efter årskurs sex.

”Först var det jättepirrigt. Eleverna i Degerö spelade fotboll på rasten och vi funderade på om vi ska gå med eller inte. Till slut bestämde vi oss för att gå med. Jag lärde genast då känna några av de blivande sjuorna”, berättar hon.

Efter den spontana fotbollsmatchen fick eleverna lära känna varandra genom olika övningar och lekar.

”I januari hade vi den första träffen och så började skolan efter sommaren. Under den tiden hade vi lärt känna varandra och det var helt lugnt att börja sjuan”, berättar Line Mollgren.

Gynnar eleverna att få träffas tidigt

Jannika Elfving tror det gynnar eleverna att få lära känna varandra medan de fortfarande befinner sig på årskurs sex.

”Under några dagar på våren är de utanför sin egen bekvämlighetszon i en annan skola. Nästa dag är de tillbaka i det gamla bekanta och kan diskutera gårdagens händelser tillsammans.”

Utöver träffarna under våren lär eleverna också känna varandra under startdagarna i årskurs sju. Under startdagarna ordnas motsvarande program som under våren. Dessutom deltar också väneleverna från årskurs åtta och nio, för att stödja de nya eleverna och gruppdynamiken.

Åttondeklassaren Elmer Forsman har deltagit i startdagarna både i egenskap av nybliven sjua och vänelev.

”Jag tyckte särskilt startdagarna i sjuan var jättekul. Vi hade genast jättebra sammanhållning i klassen. Väneleverna gjorde ett bra jobb för att få oss att samarbeta”, berättar Elmer Forsman.

Jannika Elfving säger att Botby grundskolas paket för stadieövergången kräver en viss insats, men att det är värt det.

”Det är tidskrävande men ändå en lätt sak, för det ger så otroligt mycket. Stadieövergången blir rolig istället för att kännas jätteskrämmande och farlig”, säger hon.

Läs mer: Grundskolan Norsen satsar på elevernas sociala och emotionella färdigheter – ”Vi går till botten med orsakerna bakom mobbning”