Skor som kan ladda mobiler – Helsinki Education Week inspirerade och engagerade

Helsinki Education Week, som ordnades under första veckan i november, samlade personer med intresse för fostran och utbildning över hela världen. Under evenemangsveckan ordnades workshoppar, samtalstillfällen och tillfällen för nätverkande. I den internationella workshoppen Clean Energy Challenge funderade exempelvis elever i Helsingfors på om man kunde ladda mobiltelefoner med skor.

Under evenemangsveckan Helsinki Education Week arrangerades 108 olika virtuella program som lockade över 2 100 deltagare. Ett av programmen under veckan var workshoppen Clean Energy Challenge, där eleverna kom med idéer på nya energiinnovationer. Deltagande, innovation och kreativitet var centrala teman i workshoppen.

”Det roligaste var att man fick använda sin fantasi och hitta på nya saker”, berättar Matilda Happonen, tredjeklassare vid lågstadieskolan Vattuniemen ala-asteen koulu. Under workshoppen utvecklade eleverna bland annat elflygplan, matrobotar och vindturbinbilar.

En grupp kom med idéer kring skor och dukar, som kunde ackumulera kinetisk energi. ”Man kunde till och med ladda en mobil med dem”, tror eleverna.

Workshoppen hölls på engelska av Emer Beamerin och Ina Concic, holländska innovatörer inom undervisningsområdet. ”Det var inte helt lätt, men jag förstod det mesta” berättar Matilda. Klasskompisen Casper Jutila fortsätter: ”Det pratades tydlig engelska och man förstod vad som sades.”

Evenemangsveckan gav tips för praktiskt arbete, inspirerande exempel, utbyte av erfarenheter och mycket mer!

”Med tanke på gemensamma aktiviteter och inlärning är Helsinki Education Week en viktig fest. Den synliggör arbetet, verksamheten, inlärningen och undervisningen av hög kvalitet till vardags i våra skolor, läroanstalter och daghem. Framgång, goda förfaringssätt och kreativa lösningar lyfts fram under veckan tack vare evenemangen. Även flera av våra intressentgrupper presenterade intressanta lösningar till stöd för inlärning”, berättar Marjo Kyllönen, chef för utvecklingstjänsterna vid fostrans- och utbildningssektorn.

”Programveckan som riktade sig till lärare och andra yrkespersoner inom fostran och utbildning, barn- och elevgrupper samt vårdnadshavare gav förutom praktiska tips och redskap, även möjligheter att byta erfarenheter, lära av andra och bilda nätverk. Tack vare internationella partners var det även möjligt att utbyta tankar med undervisningsutvecklare världen över”, fortsätter Marjo Kyllönen.

Hundra nya internationella undervisningsinnovationer

Helsinki Education Week sammanföll med HundrED Innovation Summit. Under HundrED Innovation Summit ordnas bland annat evenemanget Global Collection, ett evenemang där hundra internationella innovationer gällande undervisningen i grundskolan presenterades. Målet med innovationerna är att utveckla och förnya utbildningen, och därför vill man lyfta upp dem även globalt.

I år ligger fokus på utveckling av sociala och emotionella färdigheter i över hälften av de hundra inlärningsinnovationer som valts ut. Även fem finska innovationer fick synlighet: Arkki, HEI Schools, Hello Ruby, Kide Science och School Day Wellbeing.

Helsinki Education Week ordnades för tredje gången 2020. Till skillnad från tidigare år ordnades evenemanget virtuellt. Evenemanget ordnades av fostrans- och utbildningssektorn i Helsingfors i samarbete med HundrED.