Helsinki Education Week bjuder stadsinvånarna på möjligheter att lära sig

”Fostran och utbildning berör i hög grad många helsingforsare. Helsinki Education Week erbjuder ett lysande tillfälle att bekanta sig med bl.a. verksamheten på daghem och i skolor, med vad man gör och hur man lär sig där”, tipsar pedagogiskt sakkunnig Ilona Taimela.

I år är det andra gången Helsingfors stad förverkligar Helsinki Education Week tillsammans med HundrED. På programmet står över 250 evenemang (en del av dem på svenska), där daghem, skolor och läroinrättningar från Helsingfors bjuder in alla som är intresserade av fostran och utbildning för bekanta sig med och delta i deras verksamhet.

Under veckan bjuder t.ex. det finska arbetarinstitutet Helsingin työväenopisto och kulturcentret Stoa på ett flertal föreläsningar för allmänheten: som teman har man allt från historia och filosofi till högaktuella frågor, såsom miljön och avfall. Evenemangveckan innehåller också paneldiskussioner, där stadsinvånarna kan lyssna på eller diskutera vilka de ungas möjligheter till påverkan är, vad studerande med invandrarbakgrund tänker om skolan och hur lärande bedöms.

Fostrans- och utbildningssektorns förvaltning och kompetenscentret Stadin osaamiskeskus öppnar sina dörrar för alla som är intresserade av deras verksamhet. Dessutom ordnar yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto en temapromenad, under vilken deltagarna får bekanta sig med grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen.

En stor del av evenemangen är öppna för alla och kräver ingen särskild anmälan. På en del evenemang har man emellertid begränsat antalet deltagare och anmälan krävs därför. Anmälan sker på evenemangets webbplats (på evenemangets sida). Programmet är avgiftsfritt i sin helhet.

Nedan finns exempel på evenemang som är öppna för alla. Du kan också bekanta dig med programmet på adressen: https://www.helsinkieducationweek.com/sv/events

Möjligheter till besök och öppna dörrar

4.11 kl. 10–11.15 Kaskon hallintoväki tutuksi (Bekanta dig med anställda vid förvaltningen på fostrans- och utbildningssektorn)
5.-6.11 kl. 10–14 Relax and boost your body and mind!
6.11 kl. 9–16 Stadin osaamiskeskus esittäytyy (Kompetenscentret Stadin osaamiskeskus presenterar sig)
6.11 kl.10–10.45 Kansanterveyden teemakävely (Promenad med folkhälsan som tema)
6.11 kl. 10-11 Welcome to Arbis!
7.11 kl. 13.30–14.15 Turvallisen lääkehoidon teemakävely (Promenad med trygg medicinering som tema)

Paneldiskussioner

6.11 kl. 12.30–14 Arviointi 2020 (Bedömningen 2020)
7.11 kl. 12.30–14 Koulutus ja nuorisovaikuttaminen (Utbildning och hur ungdomar påverkar)
7.11 kl. 16–18 Puhutaan suu puhtaaksi (Låt oss ta bladet från munnen)

Föreläsningar öppna för allmänheten

5.11 kl. 17–18.30 Suomalainen hyvinvointivaltio – onko sillä tulevaisuutta? (Den finska välfärdsstaten – har den en framtid?)
6.11 kl. 18.45–20.15 Ajatuksia tavaroista, jätteistä ja saasteista (Tankar kring prylar, avfall och förorening)

Annat

6.11 kl. 14.30–17 HundrED 2020 Global Innovation Collection Launch