Helsinki Education Week 2021: Från elev och studerande till framtidens skapare

Vilka är framtidsfärdigheterna och hur främjas de? Helsinki Education Week, som nu arrangeras för fjärde gången, samlar mer än 14 000 lärare och pedagoger i Helsingfors för att dela och utveckla framtidsfärdigheter.

Den röda tråden som går genom Helsinki Education Week i år är temat Framtidens skapare, där de lärande står i centrum. Målet är att gemensamt ställa pedagogiskt insiktsfulla frågor och hitta lösningar som stärker de lärandes upplevelse av aktivt engagemang.

Utbildningens uppgift är att ge kommande generationer färdigheter och verktyg för att bygga en positiv framtid. Vilka färdigheter behöver eleverna för att forma en hållbar, meningsfull och jämlik framtid?

"Upplevelsen av delaktighet och möjlighet att påverka saker är en förutsättning för att framtiden ska se positiv ut", säger Liisa Pohjolainen, sektorchef för fostrans- och utbildningssektorn i Helsingfors.

Programansökan börjar i augusti

Alla aktörer inom fostran och utbildning i Helsingforsområdet kan lägga fram programförslag för evenemangsveckan. Evenemangen kan rikta sig till yrkesverksamma inom fostran och utbildning, elever och studerande, vårdnadshavare och andra som är intresserade av lärande och dess utveckling.

I veckan deltar även internationella experter inom lärande, eftersom Helsinki Education Week ordnas i samarbete med HundrED, som fokuserar på att identifiera lärandeinnovationer.

Programförslag kan lämnas in från och med den 3.8.2021 på evenemangets webbplats.

Helsinki Education Week 2021 ordnas 1–5.11.2021 och är ett veckolångt firande av lärande i Helsingfors. Evenemangsveckan synliggör det arbete som utförs i Helsingfors daghem, skolor och läroanstalter och möjliggör samarbete med internationella experter inom lärande.

Förra året samlade evenemanget mer än 10 000 deltagare i mer än hundra små och stora virtuella workshops och diskussionstillfällen.