Bild: Maija Astikainen

Utbetalningen av Helsingforstillägget för privatvårdsstöd och hemvårdsstöd fortsätter normalt i Augusti

Helsingforstillägget (kommuntillägg) på privatvårdsstöd och hemvårdsstöd från och med den 1 augusti 2022.

Folkpensionsanstalten (FPA) har till en del kunder skickat beslut per post om privatvårdsstöd och hemvårdsstöd som bara gäller fram till den 31 juli 2022. Utbetalningen av privatvårdsstödet och hemvårdsstödet fortsätter dock som vanligt den 1 augusti 2022. FPA meddelar kunderna beslut om privatvårds- och hemvårdsstödet samt Helsingforstilläggets belopp från och med den 1 augusti 2022 separat efter vecka 29.

Information om privatvårdsstödet och Helsingforstillägget finns på webbplatsen hel.fi.

Information om hemvårdsstödet och Helsingforstillägget finns på webbplatsen hel.fi.

Helsingfors stad beklagar olägenheterna detta kan orsaka familjerna.