Helsingforstillägget till hemvårdsstödet avskaffas från och med 1.5.2019 för barn över 2 år

Hemvårdsstöd kan beviljas för familjens yngsta barn under 3 år som vårdas hemma. Kommuntillägget för barn över 2 år slopas från och med 1.5.2019 men betalas fortfarande för barn under 2 år.

Beviljande av hemvårdsstöd

Hemvårdsstöd kan beviljas för familjens yngsta barn under 3 år som vårdas hemma. Dessutom kan syskon som vårdas hemma få syskonförhöjning som för barn under 3 år 102,17 euro/mån. och för barn över 3 år 65,05 euro/mån.

Hemvårdsstödet består av

• lagstadgad vårdpenning (338,34 euro/mån.)
• inkomstrelaterat vårdtillägg (181,07 euro/mån.) samt
• det av kommunen betalda kommuntillägget (Helsingforstillägget).

Kommuntillägget har graderats enligt barnens ålder

• Kommuntillägget för familjens yngsta barn under 1,5 år är 264 euro/mån.
• Kommuntillägget för barn i åldern 1,5-2 år är 218,64 euro/mån.
ÄNDRING: Kommuntillägget för barn över 2 år (134,55 euro/mån.) slopas från och med 1.5.2019. 

Ansökan av stöd

Hos Fpa kan man ansöka om hemvårdsstödet jämte Helsingforstillägget elektroniskt eller med blanketten WH1.
Anvisningar för ansökan om stöd 

Ytterligare information om hemvårdsstödet finns också på fostrans- och utbildningssektorns hemsida.

Ansökan om en småbarnspedagogikplats

Man kan bekanta sig med småbarnspedagogikalternativen och söka en plats elektroniskt på 
webben > Alternativa former av småbarnspedagogik DELA