Helsingfors stads läroverk intresserade i den gemensamma ansökan

Helsingfors stads läroverk intresserade i den gemensamma ansökan

I den gemensamma ansökan våren 2020 sökte allt som allt 5 817 unga med primär ansökningsönskan till Yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto eller till Helsingfors stads gymnasier. Det finns totalt 5 679 studieplatser att erbjuda.
I Helsingfors avslutar under våren 2020 ca 5 550 elever den grundläggande undervisningen. I den gemensamma elevantagningen deltog 5 163 unga helsingforsare, som avslutar nionde klassen.

Stadens gymnasier fortfarande populära

I Helsingfors fanns det igen rikligt med sökande till gymnasieutbildningen. Till Helsingfors stads gymnasier sökte i första hand 3 582 unga. Det finns 2 887 intagningsplatser till stadens gymnasier. Man har ökat intagningsplatserna med tvåhundra .

I stadens finskspråkiga gymnasier fanns 1,26 och i de svenskspråkiga 1,13 förstahandssökande per intagningsplats.
Ett rekordantal sökande hade satt Alphyddans gymnasium som första alternativ. Det har genomförts en bred grundrenovering i gymnasiets utrymmen. Över 1 000 stadsbor besökte under hösten gymnasiet under dess dagar med öppet hus.

Allt fler valde även Ressun lukio till första alternativ. Antalet sökande ökade också på Ressus IB-linje, vars intagningsplatser har tredubblats under en kort tid.


Även Tölö gymnasium, vars tre specifika utbildningsprogram är bildkonst, naturvetenskap och musik, ökade sin popularitet.

Av de gymnasier, som drivs av Helsingfors stad ökade även Etu-Töölön lukio sin popularitet. En markförbättring är på gång i gymnasiet och man kan flytta till de nya utrymmen efter två år. Bl.a. de populära företagarkurserna ökar dragkraften till Etu-Töölön lukio.

Social- och hälsovårdsexamina attraktivast

Till Stadin AO fanns 2 235 förstahandssökande. Det finns 2 792 intagningsplatser. Det fanns 0,80 förstahandssökande per intagningsplats. Det märks i antalet att den kontinuerliga ansökan fungerar genom året.

De attraktivaste ansökningsobjekten under den gemensamma ansökan våren 2020 var grundexamen inom logistik, el- och automatikbranschen, textil- och modebranschen samt livsmedelsbranschen. Social- och hälsovårdsbranschens grundexamen intresserade fortfarande. Dessutom ökade grundexamen i hår- och skönhetsbranschen sin popularitet.

Av förstahandssökandena till Yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto var 51 % flickor och 49 % pojkar.

Helsingfors garanterar studieplats för dem som går ut sin grundskola

Helsingfors stad förverkligar skolningsgarantin, den garanterar studieplats för alla helsingforsbor, som går ut grundskolan.

60 procent av de helsingforsbor som går ut sin grundskola 2020 garanteras en studieplats inom gymnasieutbildningen och 40 procent garanteras en studieplats inom yrkesutbildningen.

De som godkänts till utbildningen får information om valen tidigast 11.6.2020. Sökande bör meddela om mottagandet av studieplatsen till utbildningsarrangören senast den 25.6.2020.

Bild: Unsplash