Helsingfors öppnade telefonrådgivning som gäller skolgång

I Helsingfors skolor och läroinrättningar övergår man till undervisning som sker hemma onsdagen 18 mars.

Helsingfors stads skolor går från och med den 18 mars över till undervisning i hemmen

Telefontjänsten svarar på frågor som gäller skolgången

I detta exceptionella läge som väcker frågor har staden beslutat öppna en telefonrådgivning 17 mars kl 12.00. Tjänsten är öppen under vardagar kl 9-18. Frågor som gäller den svenskspråkiga undervisningen besvaras på numret 09 310 10027

På numret 09 310 10025 besvaras frågor på finska och engelska som gäller elevers och studerandes skolgång. 

På stadens webbplats finns ofta ställda frågor angående coronaviruset publicerade med svar

 Alla elever och studerande får genom Wilma instruktioner för studier hemma. Nätundervisning ges med hjälp av olika elektroniska plattformar. Läraren har till sitt förfogande ett urval verktyg för distansundervisning och nätvideoverktyg med vilka läraren kan genomföra nätpedagogik. Läraren ställer upp målen, vägleder inlärningen och ger respons med hjälp av dessa nätverktyg.