Helsingfors använde statens coronaunderstöd för att åtgärda luckor i inlärningen

Undervisnings- och kulturministeriet tilldelade Helsingfors stad statligt understöd i form av ett coronaunderstöd på över 8 miljoner euro. Av penningmedlen riktades 1,4 miljoner euro till småbarnspedagogiken och 7 miljoner euro till förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Tack vare coronaunderstödet fick Helsingforsbarn stöd för sin uppväxt och sitt lärande, och man kunde lappa luckor i inlärningen under de exceptionella tider som har rått.

Då coronaepidemin bröt ut i början av våren, blev man inom fostrans- och utbildningssektorn särskilt bekymrad över de barn och unga som redan hade inlärningssvårigheter eller vars familjer inte kunde stödja barnets inlärning i den exceptionella situationen.

"Skolorna övergick i snabb takt till distansundervisning i mars, varvid olika slags nya lärmiljöer togs i bruk. En enkät som vi utförde på våren visar att det gick i huvudsak bra för barnen trots det nya läget, men problem uppstod till exempel i de fall där barnet eller den unga redan sedan tidigare hade inlärningssvårigheter eller till exempel svaga språkkunskaper i undervisningsspråket. En del barn och unga fick ännu större luckor i inlärningen och understödet kom därför väl till pass på hösten", konstaterar Liisa Pohjolainen, sektorchef för fostran och utbildning.

I Helsingfors stads grundskolor har coronamedel använts för att anställa mer personal samt för samundervisning, studiehandledning och stödundervisning. Den pedagogiska fortbildning för lärare som penningmedlen möjliggjorde innebar också att elever fick mer stöd till följd av brister i inlärningen.

Fostrans- och utbildningssektorns samarbete med familjetjänsterna och social- och hälsovårdssektorn har blivit allt viktigare nu under undantagsförhållandena. "Man bör sörja för barnens och de ungas välmående på ett helhetsbetonat sätt och inte endast med tanke på inlärningen", påpekar Pohjolainen.

Erfarenheter från skolor och daghem

I den finskspråkiga grundskolan Pitäjänmäen peruskoulu anställdes tre lärare med coronamedlen. Av dem undervisar en lärare andra än finskspråkiga barn. Antalet extra timmar inom studiehandledningen och undervisningen kunde också ökas. För första- och andraklassare fick man en egen skolgångsassistent. 

Skolans rektor Katriina Aaltio berättar att man med penningmedlen delade upp stora klasser i mindre undervisningsgrupper. "Barnen och de unga var rastlösare under distansperioden. Interaktionsfärdigheterna hade försämrats. Följaktligen fäste vi mer uppmärksamhet vid emotionella färdigheter och interaktionsfärdigheter", nämner Katriina Aaltio.

På det finskspråkiga daghemmet Päiväkoti Kaisaniemi har coronamedlen använts bland annat för en resurslärare. Daghemsföreståndaren Kaisa Viitanen berättar att de erfarenheter som man har tidigare fått av resursläraren har varit goda. Resursläraren hade anställts med stöd av s.k. positiv särbehandling och man kunde förlänga anställningen tack vare coronaunderstödet.

"Inom småbarnspedagogiken gjorde vi också ett digitalt språng: allt möjligt från fortbildning av personal till möten med föräldrar sköttes i stor utsträckning med hjälp av fjärruppkoppling. Man kan gott säga att lyckligtvis var vi tvungna att testa nya grejer i vår verksamhet", konstaterar Viitanen.

Mångkulturell handledning

Flerspråkiga handledare har anlitats i Helsingfors redan före coronan. "Barnen och de unga kan diskutera med handledarna på sitt eget modersmål. De flerspråkiga handledarna är en mycket viktig länk i samarbetet mellan hem och skola samt i kommunikationen med familjerna", berättar Liisa Pohjolainen.

Fostrans- och utbildningssektorns personal har utfört sitt arbete professionellt och med entusiasm trots de exceptionella tiderna. Liisa Pohjolainen anser att den höga yrkesetiken har varit märkbar. "Våra anställda har varit flexibla och anpassat sina arbetssätt på ett utmärkt sätt. Det har varit fantastiskt att se vilka stenhårda proffs våra anställda på olika utbildningsnivåer och inom småbarnspedagogiken är – också när det har varit tufft", konstaterar Pohjolainen.