Havredryck

Två daghem och tre skolor börjar servera havremjölk som måltidsdryck – försöket inleds vid månadsskiftet

Helsingforsarnas förslag via OmaStadi att servera växtbaserade drycker i daghem och skolor genomförs. Havremjölk serveras som alternativ måltidsdryck i två daghem, två skolor och ett gymnasium från och med den 31 augusti.

Förslaget Växtbaserade drycker som ett alternativ i daghem och skolor fick 4 054 röster av stadsborna i omröstningen via OmaStadi inom Helsingfors stads deltagande budgetering och gick vidare till genomförande. 

Enheterna utsågs genom lottdragning 

”Försöket med växtbaserade drycker genomförs på fem av våra enheter så att det omfattar barn och unga i olika åldrar”, berättar Katja Peränen och Sirpa Jalovaara, sakkunniga inom matservice. De ansvarar för genomförandet av projektet inom sektorn för fostran och utbildning.  

Enheterna utsågs genom lottdragning. De är daghemmet Inkivääri, Botby förskola, Botby grundskola, högstadieskolan Pakilan yläaste och gymnasiet Sibeliuslukio.

”På de utvalda enheterna serveras inhemsk havremjölk. Havredryck serveras på enheterna så länge finansieringen räcker, uppskattningsvis ett år”, säger Peränen och Jalovaara. Havredrycken fungerar som komplement till övriga måltidsdrycker. Totalt 100 000 euro har reserverats för projektet ur en av stadens separata fonder.

Valfritt alternativ

Havredryck serveras dagligen på de utvalda enheterna från och med den 31 augusti 2020.

Daghems- och förskolebarnen serveras havredryck till frukost, lunch och mellanmål. På daghemmet kan vårdnadshavaren meddela den pedagogiska personalen vilken matdryck barnet väljer. På skolorna och läroanstalterna serveras havredryck till lunch. Drycken kan fritt väljas i likhet med övriga måltidsdrycker.   

”Under de senaste åren har det kommit in flera initiativ om att införa växtbaserade drycker som alternativ i daghem och skolor. Under det här OmaStadi-projektet har vi möjlighet att samla in viktig information om konsumtion, efterfrågan och svinnet på havremjölken”, konstaterar Katja Peränen.  

Växtbaserade drycker som ett alternativ i daghem och skolor är ett av de fem OmaStadi-projekt som förverkligas av sektorn för fostran och utbildning i enlighet med röstningsresultaten via OmaStadi.

Vad är OmaStadi?  

OmaStadi är Helsingfors sätt att förverkliga deltagande budgetering. Via OmaStadi  får helsingforsarna komma med idéer och rösta om vilka projekt som ska förverkligas. Du kan följa hur planerna framskrider på OmaStadis webbplats. På hösten öppnas en ny idérunda inom OmaStadi.
omastadi.hel.fi