Gymnasiernas lokaler förnyas eftersom sätten att studera förändras

Det är inte så konstigt att människor vill besöka gymnasiet Vuosaaren lukio. Det här är något som man måste uppleva själv!

Byggnaden ger en antydan om exceptionellt fina lokaler redan utifrån. Besökaren tas emot av en harmoniskt vacker aula, och ytorna i trä är en fröjd för ögat.

Det verkar obegripligt att 640 ungdomar studerar här. Man hör inget oljud och ser ingen rusning ens framför den rymliga matsalen.

Pekka Lepistö, stf. rektor för Vuosaaren lukio, berättar att de nya lokalerna var mycket efterlängtade. Byggandet av dem följdes från de närliggande tidigare gymnasielokalerna.

Höstterminen kunde påbörjas här i den nya byggnaden. Det är svårt för Lepistö att nämna bara en bästa del av byggnaden. Ett exempel han ändå nämner är klassrummen för naturvetenskaperna med sin högkvalitativa utrustning.

Från rektorns fönster kan man se in i skolans flerfunktionssal där det finns en elektronisk läktare för exempelvis konserter eller idrottsföreningars evenemang.

Han anser att också teknikklassrummen och musiklinjens studior och bandutrymmen hör till byggnadens pärlor.
Något som också är fint är att byggnaden som helhet lätt kan förvandlas, och den beaktar såväl individers välbefinnande som ämnesöverskridande inlärning.

Pekka Lepistö, stf. rektor för Vuosaaren lukio, berättar att de nya gymnasielokalerna har väckt mycket stort intresse. 

Även språkgymnasiet Helsingin kielilukio och naturvetenskapsgymnasiet Helsingin luonnontiedelukio flyttar till nya lokaler

Vuosaaren lukio är inget undantag såtillvida att också andra gymnasier håller på att få nya lokaler och renoveras grundligt. Inom kort kommer också språkgymnasiet Helsingin kielilukio i Östra centrum att ha helt nya lokaler.

Helsingin kielilukio flyttar från Östra Centrum till de nya lokalerna i Kvarnbäcken om ett par år. Samtidigt byggs lokaler för yrkes- och vuxenutbildningsinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto på Kvarnbäckens campusområde. Yrkeshögskolan Metropolia är redan verksam på campuset.

Naturvetenskapsgymnasiet Helsingin luonnontiedelukio flyttar i sin tur från Kottby till Gumtäkts campus där Helsingfors universitet bygger nya gymnasielokaler.

I bildkonstgymnasiet Helsingin kuvataidelukios lokaler i Berghäll pågår för närvarande en grundförbättring, och till jul ska saneringen av gymnasiet Etu-Töölön lukio bli klar.

Nya utrymmen i Tölö gymnasium

Även svenskspråkiga Tölö gymnasium har nyligen fått nya flexiblare utrymmen. I Sandelshuset har väggar och klassrum rivits, dörrar flyttats och inredningen förnyats med ljudisolerande gardiner, pallar och soffor i fina färger och hopfällbara bord för att bättre möta dagens multifunktionella behov. Speciellt är en ny podcaststudio som används flitigt i flera olika ämnen. Utrymmena är fräscha och bland annat belysningen kan nu skiftas mellan kallt och varmt ljus för att påverka stämningen.

Lokaler på undervisningens och inlärningens villkor

Helsingfors stad har 14 gymnasier och dessutom 23 privata och statliga gymnasier.

Vera Schulman, chef för lokalprojektsenheten vid Helsingfors stad, berättar att det finns både gymnasier och andra läroanstalter med utbildning på andra stadiet runtom i Helsingfors.

”Inom gymnasienätverket betonar vi enkel tillgänglighet från alla håll i staden”, säger Schulman.

Hon påpekar att när man bygger nya gymnasier eller reparerar gamla, ska arbetet genomföras med beaktande av läroplanen.

Nordsjös nya gymnasium ligger på ett centralt ställe intill det gamla gymnasiet och Nordhuset.

– Pedagogiken ska alltid utgöra grunden för utvecklingen av lokalerna. Innan man börjar bygga ett nytt gymnasium eller någon annan läroanstalt, och innan en eventuell reparation av en gammal påbörjas, har vi flera användarmöten. Under mötena undersöker vi hur lokalerna bäst kan tjäna läroanstaltens verksamhetskultur.

Den nuvarande pedagogiken betonar livslångt lärande och förvandlingsförmåga. Gruppstorlekarna varierar och kan ibland vara stora, men vissa uppgifter kräver ett litet och fridfullt rum, vrår för att dra sig tillbaka. Gamla byggnaders funktionalitet förbättras i den mån det är möjligt, och till exempel kan ljudlandskapet alltid förbättras i byggnaderna.

Den lärandes önskemål beaktas också. De är involverade i planeringen av möbelinköp och gårdsområden. Schulman ger ett exempel på gymnasiegårdarna.

”Traditionellt har det inte funnits något stimulerande på gymnasiegårdarna, men under den senaste tiden har vi lagt märke till att även gymnasister vill ha aktiviteter under rasterna. De har bland annat önskat sig möjligheter att motionera utomhus. Det är sådana här önskemål som vi tar hänsyn till i den mån det är möjligt”, säger Schulman.

Energieffektivitet och återvinning betonas i planeringen, byggandet och underhållet av gymnasierna samt stadens andra fastigheter.

I samband med grundförbättringen av Berghälls gymnasium är största delen av de lösa möblerna reparerade returmöbler. Vuosaaren lukio för sin del har gröna tak, och solenergi utnyttjas i byggnaden.

Text: Kirsi Riipinen
Bilder: Ilkka Ranta-aho

Huvubild: Man bekantar sig med bland annat robotteknik och roboten Pepper i teknikstudierna på gymnasiet.