Foto på Jenni Kurki-Suonio som tittar rakt i kameran och ler

Från bilmekaniker till person som avgör klimatkrisen – Du har nytta av examen på andra stadiet även om du senare skulle byta bransch

Studievägen som började från studierna till bilmekaniker i yrkesskolan tog Jenni Kurki-Suonio till världen och senare tillbaka till studier. Nuförtiden fokuserar hon på hållbarhetsvetenskap.

I grundskolan var det klart för Jenni Kurki-Suonio att hon söker till yrkesskolan. Hon hade under hela sitt korta liv sysslat med bilar och studierna måste också vara relaterade till dem.

– Jag visste redan då mycket om bilar. Jag ville inte att skolgången skulle bli för enkel, så jag bestämde att avlägga dubbelexamen och studera både i yrkesskola och i gymnasiet, säger Kurki-Suonio.

Hon läste nyligen sina gamla dagböcker där hon hade övervägt att bli skeppsbyggare i framtiden.

– Jag tyckte om svetsning i yrkesskolan och var även annars intresserad av metallsidan. Jag tänkte på att om jag skulle kunna bygga skepp, skulle jag kunna bygga andra saker också.

Kurki-Suonio avlade bilmekanikerns yrkesstudier i dåvarande Haga yrkesskola, det vill säga vid nuvarande verksamhetsstället för yrkes- och vuxenutbildningsinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto vid Ilkkavägen.

Hon avlade gymnasiestudierna vid gymnasiet Mäkelänrinteen lukio. Yrkesstudierna tog tre dagar och gymnasiestudierna två dagar i veckan.

– Jag tävlade i bilkörning och jobbade också på den tiden. Dubbelexamen hade planerats på ett så förnuftigt och flexibelt sätt att det var möjligt att kombinera allt.

Storasystern var ett så inspirerande exempel att båda lillebröderna följde efter och avlade dubbelexamen. Även de blev bilmekaniker och studenter i slutet av andra stadiet.

Av yrkesstudierna kommer Kurki-Suonio speciellt väl ihåg praktiken som hon fick avlägga i England. Den var hennes dåtida dröm: mekanikerpraktik hos ett formelteam.

– Det finländska utbildningssystemet är flexibelt och stödjande. Så länge passionen och ambitionen räcker kan man utveckla sig själv. Jag fick hjälp till exempel när jag skulle ansöka om ett stipendium.

Ett tack riktas även till lärarna: de är båda lärare och tränare.

Arbete kring el- och hybridbilar

Kurki-Suonio avslutade inte sina studier efter andra stadiet. Efter dubbelexamen var det klart för henne att det behövs fler kunskaper. Hon sökte till yrkeshögskolan Metropolia eftersom hon ville komma med i projektet Formula Student.

Under projektet planerade och byggde studerandena en ensitsig tävlingsbil som man tävlade med internationellt. Under Formula-projektet var det möjligt att tillämpa de inlärda kunskaperna i praktiken, men också lära sig sådana kunskaper som man inte studerade på lektionerna.

Kurki-Suonio hade redan då, för cirka tio år sedan, bestämt att hon skulle studera till bilelektronikingenjör, eftersom hon ansåg elbilar som framtidens färdmedel.

Efter studierna har jobb tagit Kurki-Suonio till exempel till Jaguar Land Rover i England, där hon har jobbat som projekt- och strategiingenjör med el- och hybridbilar som ansvarsområde.

I Finland har hon jobbat som journalist för bland annat Tekniikan Maailma och friluftslivsbranschens publikationer.

Hållbarhetsvetenskap och förnybar energi

För ett par sedan startade hon studierna på nytt, denna gång vid Villmanstrands universitet med hållbarhetsvetenskap som huvudämne och förnybar energi och energieffektivitet som biämne. Hon blev färdig med studierna förra året.

– Jag var så intresserad av studierna att mitt intresse gick över till min man Antti. Han studerar för tillfället vid Villmanstrand universitet.

Kurki-Suonio vill bidra till att lösa klimatkrisen och universitetet gav henne en bred förståelse och verktyg för det.
Nuförtiden arbetar hon som expert vid Metropolia och deltar i utvecklingen av teman för hållbar utveckling. För närvarande koncentrerar hon på ett projekt där man främjar kolneutraliteten till exempel genom att öka kolsänkor.

– Projektet gör studerande delaktiga. De blir framtidens miljökloka aktörer.

Kurki-Suonio säger att inlärning är viktig för henne själv.

– I hållbarhets- och klimatförändringen finns många element som man inte ännu är så medvetna om.

Inga fel val

Kurki-Suonio funderar över att även om hon ursprungligen utbildade sig till bilmekaniker gjorde hon inget fel val.

– Min karriärväg visar väl hur passioner kan ändras. De val som man gör i början av studierna är inte nödvändigtvis slutgiltiga. Alla studier är nyttiga och lär en att lära sig mer.

Även om hon senare skulle byta bransch helt, har hon under studierna lärt sig i alla falla flera andra kunskaper från växelverkan till schemaläggning och prioritering.

Hon har märkt att man får tryck på valet av kommande studieplats från olika håll. Föräldrarna har sina synsätt och samhället medför meddelanden om effektiv utbildning och val av bransch som erbjuder sysselsättning.

– Jag tycker att viktigast är att välja en bransch som man intresserar sig för. Studier är allra meningsfullast när man tycker om dem. Och då får man göra och lära sig saker som inspirerar en själv.

Text: Kirsi Riipinen