Far ser sitt barn spela

Fostrans- och utbildningssektorns rådgivning är öppen hela sommaren

På sommaren kan du i vanlig ordning ge respons på fostrans- och utbildningssektorns verksamhet genom responsblanketten.

Servicerådgivningen betjänar på numret 09 310 44986 måndag till fredag klockan 10–12 och 13–15.

Du kan ställa frågor om daghem, familjedagvård, lekparker, den grundläggande utbildningen, gymnasierna och yrkesutbildningen. Rådgivningen betjänar i första hand per telefon eller genom responssystemet.

Öppna och stängda svenska daghem under sommaren

Sommar i lekparkerna

Avgifter för småbarnspedagogiken

Kopior på avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen och gymnasierna, tfn 09 310 86346 eller 09 310 86638, e-post: arkisto.kasvatusjakoulutus@hel.fi. Kopior av avgångsbetyg kan beställas genom en blankett (länk till blanketter) eller via Helsingfors stads webbtjänst.

Navigatorn erbjuder information, råd och handledning för ungdomar i ålder 15–29.

Arbis kontaktinformation

Helsingin työväenopistos kundtjänst

Foto: Maija Astikainen