Nästa hösts förstaklassare anmäler sig till skolan i januari

Ett meddelande om läroplikten skickades per post till hemmen i början av året

Till nästa hösts förstaklassare skickades i början av november Välkommen till skolan-handboken med närmare information om skolstarten. I början av januari sändes ett meddelande om läroplikten till hemmen. I meddelandet finns barnets närskola angiven och dessutom beskrivs det hur man anmäler sig till skolan. Information om skolstarten finns också på adressen edu.hel.fi/valkommentillskolan

Anmälan till skolan sker i första hand elektroniskt på nätet

Vårdnadshavaren kan anmäla sitt barn till den närskola som nämns i meddelandet om läroplikten 13–29.1.2021 på adressen asti.hel.fi. E-tjänsten ifråga finns på svenska, finska och engelska. Med anledning av coronaläget rekommenderas det att anmälan sker i första hand elektroniskt och att ett besök till skolan undviks om möjligt.

Vårdnadshavaren kan emellertid också anmäla sitt barn till skolan genom att besöka skolan på onsdagen 20.1.2021 kl. 8.00–10.00 eller 17.00–19.00. Om skolan har fler än ett verksamhetsställe, ska anmälan ske på huvudskolan. Vid anmälningstillfällena sörjer man för rymligheten i lokalerna och dessutom följs gällande anvisningar om hygien, säkerhet och munskydd. Också på skolan sker anmälan elektroniskt på adressen asti.hel.fi. På skolorna finns datorer som kan användas för anmälan.

I vissa fall kan anmälan endast ske på skolan: om till exempel barnet börjar i skolan ett år senare eller om barnet har beviljats förlängd läroplikt. Om barnet söker till en annan skola än sin närskola, ska anmälan ske på den skola som barnet söker till.

På hösten inleder cirka 6 600 barn i Helsingfors sin skolgång

Den första skoldagen läsåret 2021–2022 är i de svenskspråkiga grundskolorna måndagen 16.8.2021 och i de finskspråkiga onsdagen 11.8.2021.

Mer information kan fås av sektorns rådgivning (finska)

Fostrans- och utbildningssektorns rådgivning står till tjänst om ni har frågor om anmälan till skolan, tfn 09 310 44986 (vardagar kl. 10.00–12.00 och 13.00–15.00). Handledning i frågor som rör elektronisk anmälan kan fås 13–29.1 på tfn 09 310 88800 (vardagar kl. 8.00–18.00).

Förfrågningar om närskolan för den händelse att ni inte har mottagit ett meddelande om läroplikten i början av januari:

  • tfn 09 310 86224 (svenskspråkiga skolor)
  • tfn 09 310 44986 (finskspråkiga skolor)