Välkommen till skolan, tervetuloa kouluun!

Nästa hösts förstaklassare anmäler sig till skolan i januari

Helsingforsbarn födda år 2013 anmäler sig till skolan i januari antingen på nätet eller genom ett besök i skolan. På hösten inleder cirka 6 500 barn sin skolgång i Helsingfors.

Ett meddelande om läroplikten sänds till hemmen i början av året
Broschyren Välkommen till skolan med utförlig information om skolstarten sändes i början av november till nästa hösts ettor. Information om skolstarten finns på sidan edu.hel.fi/valkommentillskolan. I början av januari sänds per post ett meddelande om läroplikten till hemmen. I det finns barnets närskola angiven och tillfälliga Wilma-koder för anmälan till skolan. Den första skoldagen läsåret 2020-2021 är tisdagen 18.8.2020 i de svenskspråkiga grundskolorna och torsdagen 13.8.2020 i de finskspråkiga grundskolorna.

Anmälan till skolan sker antingen elektroniskt eller genom ett besök i skolan
Det är möjligt att anmäla sig via webbtjänsten Wilma 7–23.1.2020 på adressen wilma.edu.hel.fi. I Wilma kan du anmäla ditt barn till närskolan. Webbtjänsten finns tillgänglig på svenska, finska och engelska.

Det är också möjligt att anmäla sig genom att besöka skolan torsdagen 23.1.2020 kl. 8.00–10.00 eller 17.00–19.00. Om skolan har fler än ett verksamhetsställe, framgår det av skolans hemsida i vilka enheter anmälan kan ske. I vissa fall kan man endast anmäla sig i skolan: om t.ex. barnet söker till en annan skola än sin närskola eller till intensifierad undervisning på basis av ett lämplighetstest, ska anmälan ske i den skola som barnet söker till. De barn som har fått beslut om särskilt stöd i specialklass anmäler sig till den skola där specialklassen finns.

Förfrågningar om närskolan i det fall att meddelandet om läroplikten inte har anlänt per post i början av januari:
tfn 09 310 86224 (svenskspråkiga skolor)
tfn 09 310 44986 (finskspråkiga skolor)

Fostrans- och utbildningssektorns rådgivning står till tjänst i alla ärenden som gäller anmälan till skolan, tfn 09 310 44986 (vardagar kl. 10.00–12.00 och 13.00–15.00).