Föräldramöte för hela stadens småbarnspedagogik

Välkommen till en föräldrakväll för hela stadens småbarnspedagogik

En gemensam föräldrakväll för småbarnspedagogiken i Helsingfors ordnas på stadshuset måndag 10 februari kl. 17.30–19. Vid mötet ger fostrans- och utbildningssektorns ledning en allmän översikt över läget inom småbarnspedagogiken i staden, och i temavis indelade grupper förs en mer ingående diskussion kring olika ämnen. Avsikten är att informera föräldrarna om den nya planen för småbarnspedagogik och om annat aktuellt inom småbarnspedagogiken och att få höra vad föräldrarna vill hälsa till sektorn.

Plats: Helsingfors stadshus, evenemangstorget, Norra esplanaden 11–13

Vi ber att ni anmäler er via länken senast 5.2.2020: https://www.lyyti.fi/reg/Varhaiskasvatuksen_vanhempainilta_7077

Program:
17.30–17.45 Kaffe
17.45–17.50 Hälsningsord,
biträdande borgmästare Pia Pakarinen
17.50–18.05 Nuläget inom småbarnspedagogiken i Helsingfors,
direktören för småbarnspedagogiken Satu Järvenkallas och direktören för svenska servicehelheten Niclas Grönholm
18.05–18.15 En förälder har ordet
18.15–18.45 Temadiskussion i grupper
18.45–19.00 Sammanfattning av diskussionerna och slutdiskussion
19.00 Mötet slutar