Du kan boka en plats i OmaStadi-verkstaden via arbetarinstitutets tjänst Ilmonet.fi.

Helsingforsborna får syssla med egna projekt i fem klassrum för teknisk slöjd nästa läsår

Bland de vinnande förslagen i OmaStadi-omröstningen i höstas fanns ett förslag om att öppna skolornas klassrum för teknisk slöjd för hobbyverksamhet. Detta förslag blir nu verklighet. Stadsborna får möjlighet att avgiftsfritt arbeta med sina egna projekt i fem klassrum för teknisk slöjd, det vill säga OmaStadi-verkstäder, från september till maj under läsåret 2020–2021.

Förslaget Skolornas handarbetsklasser till hobbyverksamhet fick 2 891 röster i OmaStadi-omröstningen och gick vidare till förverkligande. Detta är ett av de fem OmaStadi-projekt som förverkligas av sektorn för fostran och utbildning.

De skolor som valts ut för OmaStadi-verkstadsverksamheten är Pikku-Huopalahden ala-aste, Hietakummun ala-aste i Nedre Malm, Itäkeskuksen peruskoulu, Lauttasaaren ala-aste (Hallonnäsgatan 23) och Maunulan ala-aste. I de utvalda skolorna är lokalen öppen en vardagskväll i veckan klockan 17–21.

”I valet av skolor har vi beaktat lokalernas läge i staden samt deras användarvänlighet och passerkontroll”, berättar lokalservicechef Mauno Kemppi vid sektorn för fostran och utbildning.

Säker och smidig användning av lokalerna

För projektet anställs en träslöjdshandledare för en tidsbunden anställning. Handledaren ansvarar för att öppna lokalen och för användningen av den samt ger anvisningar för användningen av maskiner och apparater. På så sätt säkerställer man att alla kan arbeta tryggt i lokalen.

”Verkstäderna är främst avsedda för arbete på egen hand. Träslöjdshandledaren kan vid behov ge handledning och råd, men det ordnas ingen egentlig undervisning i verkstaden”, säger Mauno Kemppi.

Utöver handledarens lön har man i OmaStadi-projektet reserverat pengar för städning, eventuella kostnader för en vikarie för handledaren och eventuella nödvändiga reparationer av verktyg.
Finansieringen för projektet är tidsbestämd.

Boka plats till OmaStadi-verkstaden via tjänsten Ilmonet.fi

Du kan boka en plats till OmaStadi-verkstaden via arbetarinstitutens tjänst Ilmonet.fi. Högst 16 personer per kväll får plats. Stadsborna kan komma för att jobba med egna projekt eller reparera saker under en eller flera kvällar.

Bokningen öppnar tisdagen den 11 augusti. Mer information om OmaStadi-verkstaden finns på Ilmonet med sökordet #OmaStadi samt i Helsingin työväenopistos och Helsingfors Arbis kurskatalog som utkommer i början av augusti.  

Vad är OmaStadi?

OmaStadi är Helsingfors sätt att förverkliga deltagande budgetering. Via OmaStadi får helsingforsarna komma med idéer och rösta om vilka projekt som ska förverkligas. Du kan följa hur planerna framskrider på OmaStadis webbplats. På hösten öppnas en ny idérunda inom OmaStadi.

Bild: Minna Alanko