Elever i Oslo

Från Helsingfors ut i världen och tillbaka – Erasmus+-samarbetet utvecklar många slags färdigheter

”Man kan lära sig mycket om kulturskillnader genom internationell erfarenhet”, konstaterar sjätteklassaren Olavi från den finska skolan Töölön ala-asteen koulu. Förra våren deltog Olavi under fyra dagar i undervisningen i en norsk skola tillsamman med sina klasskamrater Claudia, Milla och Niilo. Besöket var en del av den finska skolans projekt ”Funtastic – Motivation starts here”.

Eleverna fick det intrycket att Norge är mycket likt Finland. Skolgången var emellertid annorlunda. ”Man använde inte lika mycket elektronik som i Finland”, påpekar Claudia. ”Man skrev mer på papper och använde böcker.” I den norska skolan serverades heller ingen skolmat.

Ett syfte med Funtastic-projektet var att låta eleverna bekanta sig med en annan kultur och öka deras motivation att lära sig, berättar läraren Anna Pfefferle, som deltog i resan. ”Lärarna utbytte praxis under resan, men i centrum för projektet står eleverna.” Internationalism är inte endast den erfarenhet som fyra elever fick, utan temat kommer också att fortlöpande lyftas fram i skolans undervisning och på kommande evenemang.

Nästa vår kommer nya norska kompisar på svarsbesök till Helsingfors. De internationella gästerna ska åtminstone föras till Borgbacken, Ode och Sveaborg, räknar eleverna upp. ”Hoppas att skolan bjuder på fiskpinnar då”, säger Milla. Avsikten är att eleverna ska låta sina norska gäster också bekanta sig med den finländska skolmaten.

Den lärande alltid i centrum

I Helsingfors utförs europeiskt samarbete på alla utbildningsstadier: på daghem, i grundskolor, i gymnasier, på yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto samt på arbetarinstituten. Samarbetsformerna varierar.

Inom den grundläggande utbildningen, småbarnspedagogiken och i gymnasier ligger tyngdpunkten i Erasmus+-samarbetet på olika projekt. Genom projekten utvecklas utbildningens kvalitet, innovativa verksamhetsformer och internationaliseringen av utbildningen. Som exempel kan nämnas gymnasiet Vuosaaren lukios ZOOPAS-projekt, där de studerande undersöker hur djurarter skyddas och huruvida zoon är etiska tillsammans med tyska, spanska, slovakiska och turkiska studerade.

”Eleverna ska alltid ha nytta av ett projekt”, säger Hanna Björkman, som är chef för internationella ärenden på fostrans- och utbildningssektorn. Ibland kan ett projekt syfta till att ytterligare öka lärarnas kunskapsnivå, men huvudsyftet är också då att de lärande ska ha nytta av det.

Inom den yrkesinriktade utbildningen ligger fokus i samarbetet på de studerandes vistelser utomlands. Årligen prövar cirka hundra studerande vid Stadin ammattiopisto sina vingar och beger sig utomlands för att avlägga en del av sina studier där. De vill särskilt lära sig nya färdigheter, nätverka och öka sina möjligheter till sysselsättning.

Efter studier utomlands märker många studerande att det också har andra fördelar: den studerandes språkkunskaper, kulturella färdigheter, mod och anpassningsförmåga har ofta utvecklats. ”Studier annanstans kan verkligen öppna ens ögon”, berättar pedagogiskt sakkunnig Eerika Kantonen om elevernas erfarenheter.

ErasmusDays är ett evenemang som räcker tre dagar (10.-12.10) och under vilket det europeiska samarbetet firas runt om i Europa. Dessutom sprids information om projekt som hör till Erasmus+-programmet.

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott. Genom programmet stöds samarbete inom dessa områden i Europa