Elektronisk anmälan till förskoleundervisningen och skolan lyckades bra via Asti-tjänsten

Fostrans- och utbildningssektorn vid Helsingfors stad utvecklar sina digitala tjänster. Våren 2022 anvisades vårdnadshavare i Helsingfors en förskoleplats för sina barn via Asti-tjänsten. Även vårdnadshavarna till barn som börjar grundskolan i Helsingfors hade möjlighet att anmäla barnet till närskolan elektroniskt. Vårdnadshavare gav utmärk respons på båda tjänsterna.

I år anvisades barns förskoleplatser till vårdnadshavarna för första gång via Asti-tjänsten.

– Under de tidigare åren testade vi textmeddelandetjänsten och fick erfarenhet av att erbjuda vårdnadshavare förskoleplatser utan någon separat ansökan. På grund av den positiva responsen gjorde vi detta till en permanent verksamhetsmodell i Asti-tjänsten, berättar sektordirektör Satu Järvenkallas.

Sammanlagt 4 396 vårdnadshavare till barn inom den kommunala småbarnspedagogiken anvisades en förskoleplats. Av dessa tog 89 procent emot den erbjudna förskoleplatsen.

Asti-tjänsten och Suomi.fi-meddelandena fungerade bra i början av året även i fråga om anmälning av barn till årskurs 1 i den egna närskolan. Detta var den andra gången då vårdnadshavare hade möjlighet att göra anmälan via Asti-tjänsten. I år använde 4 250 vårdnadshavare av totalt 6 400 vårdnadshavare möjligheten.

”Kan det vara så lätt?”

Vårdnadshavarna hade möjlighet att ge respons om Asti-tjänsten i samband med anmälan. Av vårdnadshavarna som tog emot en förskoleplats var 87 procent antingen nöjda eller mycket nöjda med Asti-tjänsten. ”Kan det vara så lätt”, konstaterade en vårdnadshavare.

Vårdnadshavare gav också respons om anmälning av barn till närskolan, och 70 procent av dem berättade att de är antingen nöjda eller mycket nöjda.

– Vi kan säga att resultaten är utmärkta. Vi ville underlätta anmälan till förskoleundervisningen och skolan och lyckades med det. Dessa erfarenheter uppmuntrar oss till att fortsätta utvecklingen av digitala tjänster, säger Järvenkallas.

Asti-tjänsten är en ny digital ärendehanteringstjänst inom fostrans- och utbildningssektorn vid Helsingfors stad. Inom sektorn skapas för tillfället en datasystemhelhet och även andra nya digitala tjänster som Asti.

Utvecklingen av tjänster baserar sig på Helsingfors stads strategi och program för digitalisering. Målet är att ha fungerande digitala tjänster samt att göra kontakten och ärendehanteringen med staden tydligare och enhetligare. Digitala tjänster görs tillgängliga för hela studietiden, dvs. från småbarnspedagogiken till andra stadiet.