Helsinki Education Week program

Anmälan till evenemangen under Helsinki Education Week har börjat. Veckans program 5-9.11 har publicerat på www.helsinkieducationweek.com. Evenemangen fylls upp i anmälningsordning.
 
Över 100 inlärnings evenemang
 
Under Helsinki Education Week ordnas över 100 evenemang kring inlärning överallt i Helsingfors. En stor del av programmet ordnas i samarbete med internationella experter och utvecklare av pedagogik.
Evenemangen under Helsinki Education Week är avgiftsfria och öppna för daghemmens, skolornas och läroanstalternas pedagoger, barn, elever, studerande och föräldrar samt för alla andra som är intresserade av undervisningen i framtiden.
 


DELA