Fostrans- och utbildningssektorn med på Drömmarnas motionsdag 10.5

Alla aktörer inom fostran och utbildning deltar och ordnar ett glatt motionsevenemang och en gemensam motionsdag för alla – från liten till stor! Drömmarnas motionsdag är en slags pop up-dag under vilken man lätt kan prova på olika motionsformer.

Gårdslekar, motionsjippon, skogsutflykter, flossingmaraton, dansrast, käpphästtävling, sagoyoga. Över 150 motionsevenemang ordnas inom de olika enheterna vid fostrans- och utbildningssektorn. Helsingfors daghem, lekparker, skolor, läroinrättningar, arbetarinstituten samt sektorns administration deltar med entusiasm i Drömmarnas motionsdag 10.5.

Rörlighetsprogram

Helsingfors har inlett ett motions- och rörlighetsprogram (på finska), med fokus på mobilitet i stadens verksamhet. Det är inte fråga om mer idrott, utan om att öka vardagsmotionen och folks rörlighet över lag. Åtgärderna gäller på bred front småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen, äldreomsorgen, stadsmiljön, utvecklingen av det offentliga rummet och stadens anställda. Som en del av motions- och rörlighetsprogrammet medverkar staden i Drömmarnas motionsdag, som samordnas av Olympiakommittén 10.5.

Staden har som mål att göra rörligheten till en lätt och naturlig del av det dagliga livet.

Veckans rörelse

Veckans rörelse har genomförts i de svenska enheterna sedan 2015. Veckans rörelse bygger på grovmotoriska rörelser som sedan går mot finmotoriska. Övningarna behandlar grovmotorik, rytm, koordination, styrka, smidighet och balans. Rörelselekarna främjar lärande tillsammans, barnen lär av varandra och de yngre lär sig av de äldre. Regelbundenheten i veckans rörelse har gjort ett stort lyft också för övrig i vardagsrörelse inom de svenska enheterna.

Daghemmet Sesam, Sesams förskola och Arabias kvartersskola nybörjarundervisning presenterar här på filmen Ett, två, små - Gå hur de rör på sig i sin enhet. 
DELA