Bild: Jussi Hellsten / Helsingin kaupungin aineistopankki

Wilma kan återigen användas, den nya adressen är helsinki.inschool.fi

Wilma kan återigen användas normalt.

Den nya Wilma-adressen är https://helsinki.inschool.fi. Wilmas gamla adress wilma.edu.hel.fi används inte längre.