Tonårig flicka.

Den gemensamma ansökan börjar den 18 februari – Helsingfors öppnar många dörrar till framtiden

Den nationella gemensamma ansökan till yrkesutbildning och gymnasier börjar den 18 februari och slutar den 10 mars. Helsingfors stad förverkligar utbildningsgarantin, dvs. garanterar alla helsingforsare som går ut grundskolan en studieplats.

Av de helsingforsare som går ut grundskolan år 2020 garanteras minst 60 procent en studieplats inom gymnasieutbildningen och 40 procent inom yrkesutbildningen. I det finskspråkiga yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto och stadens gymnasier finns nybörjarplatser för sammanlagt ca 6 000 studerande.

Svenskspråkig yrkesutbildning i huvudstadsregionen anordnas av Yrkesinstitutet Prakticum.

Ansökan via Studieinfo

Den gemensamma ansökan 18.2–10.3.2020 omfattar yrkesinriktade grundexamina och gymnasieutbildning och är avsedd för dem som går ut den grundläggande utbildningen och sökande utan examen.

Man söker till utbildningarna elektroniskt via Studieinfo. På Studieinfo hittar man också information om utbildningar som man kan söka till och läroinrättningar samt länkar till läroinrättningarnas webbsidor.

Om det ännu inte är klart vilken riktning man ska ta efter grundskolan, finns hjälp att få på sidan Next Level (på finska). Grundskolornas studiehandledare stöder niondeklassare i att välja utbildning. De som söker till Stadin ammatti- ja aikuisopisto betjänas av yrkesinstitutets ansökningsbyrå.

Alla stadens gymnasier har specifika inriktningar i sin undervisning

Helsingfors gymnasieutbud är rikt. Staden har 15 gymnasier, varav tre är svenskspråkiga och ett finskspråkigt vuxengymnasium. De tre svenska gymnasierna är Brändö gymnasium, Gymnasiet Lärkan och Tölö gymnasium. Av de svenska gymnasierna har Tölö gymnasium en linje för vuxenutbildning. Alla stadens gymnasier har specifika inriktningar i sin undervisning. I och med att gymnasierna samarbetar med varandra kan de studerande välja kurser från stadens andra gymnasier, både från de finska och svenska.

Gymnasierna i Helsingfors
Lukiot Helsingissä

Sammanlagt kan Stadin ammatti- ja aikuisopisto erbjuda 27 grundexamina

Stadin ammatti- ja aikuisopisto kan erbjuda 27 grundexamina i den gemensamma ansökan. Grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning har utökats med ett nytt kompetensområde för visuell framställning.

För idrottare är Stadin ammatti- ja aikuisopisto ett utmärkt alternativ, eftersom man kan smidigt kombinera idrottskarriären med yrkesinriktade studier. Yrkesutbildning för idrottare (på finska)

Alla som vill skaffa sig en yrkesinriktad examen eller utveckla sitt yrkeskunnande kan ansöka genom den kontinuerliga ansökan. Också de som inte fick en plats i samband med den gemensamma ansökan kan ansöka genom den kontinuerliga ansökan.

Stadin ammatti- ja aikuisopisto är Finlands största arrangör av yrkesinriktad utbildning. På yrkesinstitutet kan man studera över 50 yrken på 15 verksamhetsställen runt om i Helsingfors.

Stadin ammatti- ja aikuisopisto (på finska)

Tidpunkterna för gemensam ansökan år 2020

Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning 18.2–10.3
Ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd 11.3–1.4
Ansökan till handledande utbildningar 19.5–21.7

Yhteishaku alkaa 18. helmikuuta – Helsinki tarjoaa monta reittiä tulevaisuuteenYhteishaku alkaa 18. helmikuuta – Helsinki tarjoaa monta reittiä tulevaisuuteen