Coronafall på Helsingfors daghem

I 18 av Helsingfors stads daghem har coronasmitta hittills konstaterats hos 24 personer som hör till olika personalgrupper. Det är också känt att två barn som har vistats på daghem har konstaterats ha coronasmitta.

Personalen inom småbarnspedagogiken har i samarbete med hälsovårdsmyndigheterna utrett situationerna och vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra spridningen av smittan. En del av dem som har smittats har redan tillfrisknat.
Helsingfors stad har 336 egna daghem med cirka 27 000 barn.

”Daghemmen med corona ligger runt om i Helsingfors. Vi har uppmanat vårdnadshavarna att ge akt på eventuella symtom och att med låg tröskel ta kontakt med hälsovården vid symtom som är typiska för corona. Enligt en bedömning i nuläget har de anställda ifråga huvudsakligen smittats utanför daghemmet”, konstaterar Liisa Pohjolainen, sektorchef vid fostrans- och utbildningssektorn.

Andelen barn som sköts på Helsingfors stads daghem är för tillfället cirka 20 % av det normala antalet. ”Vi följer med hur andelen utvecklas på daglig basis. Vårdnadshavarna har på ett berömvärt sätt följt uppmaningen att sköta sina barn hemma om det bara är möjligt. Verksamheten på daghemmen har dessutom ändrats: lek och till exempel på- och avklädning sker så att kontakten mellan grupperna är så liten som möjligt. I det stora hela är daghemmens grupper mindre än normalt”, berättar Satu Järvenkallas, direktör för den finska småbarnspedagogiken i Helsingfors.