Jenni Tirronen är vald till chef för den svenskspråkiga småbarnspedagogiken

Nämnden för fostran och utbildning valde enligt beredningen ped.mag. Jenni Tirronen för tjänsten som chef för småbarnspedagogiken inom den svenskspråkiga servicehelheten från och med 1.1.2019.

Jenni Tirronen har arbetat som chef för sakkunnig- och kontorstjänsterna för den svenskspråkiga servicehelheten vid sektorn för fostran och utbildning vid Helsingfors stad sedan år 2017. Dessförinnan arbetade Jenni Tirronen åren 2011–2017 som specialplanerare på linjen för svensk dagvård och utbildning med ansvar för förskole- och nybörjarundervisning samt eftermiddagsverksamheten.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöstiedote


DELA