Gymnasisternas traditionella bänkskuddaråkning 14.2

Gymnasisternas traditionella bänkskuddaråkning arrangeras i Helsingfors torsdagen den 14 februari från kl. 12.30. Ekipagen samlas vid Havsstranden och startar därifrån så att de första bilarna kör förbi Saluhallen ca kl. 13.00. I år deltar fler än 100 bilar och cirka 4000 gymnasister.

Bilkortegen kör rutten Ehrenströmsvägen–Skeppsbrogatan–Södra kajen–Norra esplanaden–Lönnrotsgatan–Sandvikstorget–Bulevarden–Georgsgatan–Nylandsgatan–Skillnadsgatan–Södra esplanaden–Södra kajen.

Rutten körs två varv.
DELA