Återgång till närundervisning i Helsingfors skolor och läroanstalter

I Helsingfors börjar undervisningen i grundskolorna, gymnasierna och yrkesläroanstalterna på hösten i form av närundervisning. De svenskspråkiga grundskolorna och gymnasierna börjar på måndagen 16.8 och de finskspråkiga på onsdagen 11.8. Vid yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto är studierna redan i full gång.

”I skolorna och läroanstalterna börjar hösten med närundervisning. Coronaläget förbättrades inte under sommaren och därför tillämpar vi fortsättningsvis i all vår verksamhet de hälsosäkra förfaranden som vi tog i bruk redan förra läsåret och som har blivit en rutin, till exempel säkerhetsavstånd, god handhygien, intagning av måltider i skift och användning av munskydd i årskurs 6 och uppåt”, konstaterar Satu Järvenkallas, ställf. sektorchef.

Staden utvidgade under sommaren coronavaccinationerna så att de också omfattar alla över 16 år samt barn och unga i åldern 12–15 år som hör till en riskgrupp.

”Vaccinationerna torde också bidra till ett förbättrat coronaläge under hösten allt eftersom vaccinationstäckningen ökar, men vi följer med läget dagligen och är beredda att också snabbt införa olika arrangemang, såsom exceptionella undervisningsarrangemang, inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet. Det finns också beredskap att inleda vaccinationerna av alla elever i åldern 12–15 år i skolorna. Vaccinationerna startar 17.8 i de svenskspråkiga skolorna och 12.8 i de finskspråkiga skolorna. Vi informerar senare närmare om vaccinationstidtabellerna i skolorna. Vi samarbetar tätt med social- och hälsovårdssektorn”, berättar Järvenkallas.

Nya förstaklassare i skolvärlden

I den grundläggande utbildningen i Helsingfors stads skolor deltar allt som allt 45 000 elever. I småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen deltar 27 000 barn. I stadens gymnasier studerar över 9 000 gymnasister och i yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto 17 000 studerande. I Arbis och det finska arbetarinstitutets kurser deltar årligen cirka 100 000 personer. Arbetarinstituten tar emot kursanmälningar från och med 16.8.

”Den här hösten har vi ivriga förstaklassare i grundskolorna, gymnasierna och Stadin ammatti- ja aikuisopisto. I den första årskursen inom den grundläggande utbildningen börjar 6 000 förstaklassare. Den utvidgade läroplikten innebar att nybörjarplatserna på andra stadiet ökades. Stadens gymnasier var fortsättningsvis populära i den gemensamma ansökan. Till yrkesutbildningar vid Stadin ammatti- ja aikuisopisto sökte 19 procent fler förstahandssökande jämfört med ifjol. Jag önskar alla ett gott nytt läsår”.

Foto: Paavo Jantunen